, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine