Іншомовності-англіцизми на позначення осіб в українському художньому дискурсі постмодерну.

Автор(и)

  • L. N. Borodenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Ключові слова:

англомовні іншомовності, англіцизм-американізм, лексико-семантична група, сема, гіперсема

Анотація

У статті проаналізовано англомовні іншомовності лексико-семантичної групи «Найменування особи» на матеріалі українських художніх творів постмодерну. Визначено семантичні особливості англомовних іншомовностей на позначення осіб у художньому дискурсіЮ. Андруховича, О. Забужко, І. Карпи, І. Роздобудько та інших українських письменників постмодерну. Окреслено специфіку функціонування термінів «англіцизм» і «англіцизм-американізм». Англійські іншомовності в сучасній українській мові являють собою різноманітний, багатий, живий і рухливий матеріал. Вплив лексики англійської мови (здебільшого в її американському варіанті) на сучасний український узус, безсумнівно, є важливим. Англомовні іншомовності кваліфіковано як національно марковану лексику, джерелом якої постають різні варіанти англійської мови. Лексико-семантична група англіцизмів «Найменування особи» є елементарним семантичним мікрополем із гіперсемою «людина», що за своїм складом становить здебільшого одиниці культурної інтеграції понятійних сфер. Складники цієї групи забезпечують функцію диференційованої номінації в межах певного континууму, як за рахунок семантичної спільності для позначення континууму загалом, так і за рахунок їхньої семантичної відмінності, що вносить специфічний відтінок у загальну семантичну тему.

Посилання

Аристова В. М. Англо-русские языковые контакты (англицизмы в русском языке) [Текст] / В. М. Аристова. – Л. : ЛГУ, 1978. – 152 с.

Білозуб А. І. Мовна гра в українському постмодерному дискурсі (на матеріалі прозових творів представників станіславського феномена) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук / А. І. Білозуб. – Донецьк, 2014. – 20 с.

Бороденко Л. Проблема запозичень у сучасній українській мові [Текст] / Л. Бороденко // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 115-119.

Васильев Л. Семантика русского глагола [Текст] / Л. Васильев. – М. : Высшая школа, 1980. – 186 с.

Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне «я» [Текст] / С. Караванський. – К., 2001. – С. 34.

Кислюк Л. П. Словотвірний потенціал запозичень у сучасній літературній українській мові [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук / Л. П. Кислюк. – К., 2000.

Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка [Текст] / Э. В. Кузнецова. – М. : Высшая школа, 1989. – С. 135-153.

Мельникова А. И. Изучение англицизмов в курсе «Современный русский язык» [Текст] / А. И. Мельникова // Русский язык в школе. – 1991.– №2. – С. 95-101.

Муромцева О. Г. Розвиток лексики української літературної мови у другій половині 19 – на початку 20 ст. [Текст] / О. Г. Муромцева. – Харків : Вища школа, 1985. – 152 с.

Новиков Л. А. Семантика русского языка [Текст] / Л. А. Новиков – М. : Высшая школа, 1982. – 272 с.

Новиков Л. А. Искусство слова [Текст] / Л. А. Новиков. – M. : Педагогика, 1990. – 141 с.

Пономарів О.Д. Сучасна українська мова [Текст] / О. Д. Пономарів. – К., 2003. – 400 с.

Радчук В. Мова в Україні: стан, функції, перспективи [Текст] / В. Радчук // Дивослово. – № 4.– 2002. – С. 89.

Романов Ю. А. Англицизмы и американизмы в русском языке и отношение к ним [Текст] / Ю. А. Романов. – СПб., 2000. – 152 с.

Стернин И. А. О выявлении национально-культурной специфики семантики слова [Текст] // Национальное и интернациональное в развитии языков. – М. : Наука, 1985. – С. 3-10.

Филин Ф. П. О лексико-семантических группах слов [Текст] / Ф. П. Филин // Очерки по теории языкознания. – М. : Наука, 1982. – 336 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія