Мова реклами у текстах українських видань.

Автор(и)

  • O. O. Khrulenko

Ключові слова:

реклама, денотат, товар, літературна норма, нормативна норма

Анотація

Рекламний текст – це результат роботи фахівців багатьох галузей знань, починаючи від філологів, зокрема лінгвістів, закінчуючи копірайтерами й психологами. Використання в рекламі такого потужного інструменту як мова вимагає не лише уміння римувати чи складати цікаві слогани, а й потребує грамотності, знання усіх рівнів мови, уміння користуватися її багатством. У зв'язку з швидким розвитком рекламних технологій, пов'язаних з використанням мовних прийомів, у роботі здійснюється аналіз фрагментів реклами з українських видань. Окреслені умови для створення рекламного тексту за літературними нормами. Подані особливі підходи створення і розміщення реклами. На сьогоднішній день, особливо гостро постають такі проблеми мови реклами як моральність, грамотність, проникнення росіянізмів та просторічних слів, маніпулювання свідомістю людини.

Посилання

Білоконенко Л. Мовний аналіз телевізійного рекламного слогану [Текст] / Л. Білоконенко // Мандрівець. – 2002. – № 6. – С. 25-28.

Гладкий М. Проблеми газетної мови. – Укр. граматика [Текст] / М. Гладкий // За ред. О. Горбача. – Вип. 9. – Мюнхен. – 1992. – С. 3-16.

Дерпак О. Ефективність реклами: мовні особливості [Текст] / О. Дерпак // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – 2010. – № 8. – С. 24-33.

Єрмоленко С. Я. Норма мовна [Текст] / С. Я. Єрмоленко // Українська мова: Енциклопедія. – К.: Вид. «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004. – С. 123.

Єрмоленко С. Я. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання [Текст] / За редакцією. С. Я. Єрмоленка // «Фоліо», Харків. – 2006. – С. 98.

Зелінська О. І. Власні витоки українського рекламного тексту [Текст] // Лінгвістичні дослідження. Збірник наукових праць ХДПУ / За ред. М. І. Яковлєва; Упоряд.: Ю. О. Іванченко. – К., 2004. – С. 24-28.

Москаленко А. 3. Основи масово-інформаційної діяльності : [підручник] [Текст] / Москаленко А. 3., Губерсъкий Л. В., Іванов В. Ф. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. – С. 87-145

Огородникова Е. Реклама как форма массовой коммуникации [Електроний ресурс] [Текст] / Е. Огородникова // Научно-культурологический журнал RELGA. – № 11 (113). – 2005. – Режим доступу: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=575&level1=main&level2=ar ticles.

Пономарів О. Про мову реклами [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ponomariv-kultura-slova.wikidot.com/mova-reklamy.

Храповська Г. Українська реклама: проблеми мовної безграмотності [Текст] / Г. Храповська // Укр. мова та літ. – 2001. – № 8. – С. 5-12.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія