Логіка наукового пошуку в епістемології П. Фейєрабенда: соціокультурний контекст.

Автор(и)

  • L. G. Komaha Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

логіка, методологічний анархізм, плюралізм, метафора, традиція, аргумент, мова

Анотація

В статті досліджується проблема плюралізму наукового пошуку в епістемології методологічного анархізму П. Фейєрабенда. Виокремлюється принцип «проліферації» і аналізуються аргументи мови і метафори у визначенні раціональних смислів пізнання в контексті традицій культурно-інтелектуальної діяльності, що сприяє творчому розвитку індивідуальності вченого.

Посилання

Ивин А. А. Основы теории аргументации / А. А. Ивин. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 352 с.

Микешина Л. А. Философия познания. Проблемы эпистемологии гуманитарного знания / Л. А. Микешина. – М. : «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. – 560 с.

Остин Дж. Л. Слово как действие / Дж. Л. Остин // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. – М. : Прогресс, 1986. – 423 с.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От романтизма до наших дней (4). – СПб., 2003. – 880 с.

Тальягамбе С. Зрительное восприятие как метафора (По поводу концепции Пауля Фейерабенда) / С. Тальягамбе // Вопросы философии. – 1985. – № 10. – С. 123-131.

Храмова В. Л. Культурологические образы науки в постпозитивизме / В. Л. Храмова// Софія. Культурологічний журнал. – 2011. – № 11. – С. 14-58.

Feyerabend P. Against Method. – London, 1975. – 336 р.

Weinrich H. Metafora e menzogna. La serenita dell’arte. – Milano, 1976. – 280 р.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філософія