Лексико-семантичні особливості заголовків сучасної літератури.

Автор(и)

  • L. P. Yuldasheva Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Ключові слова:

номінація, текст, тематичні групи, заголовки-індикатори, заголовки- образи, заголовки-символи

Анотація

Статтю присвячено дослідженню лінгвальних особливостей заголовків творів сучасної української літератури. На підставі семантики заголовків виокремлено основні тематичні групи. З’ясовано, що до найбільшої за частотністю групи належать назви, що позначають абстрактні поняття і явища. Виконане дослідження демонструє суттєві відмінності творів новітньої літератури від класичних, де найбільшою за частотністю вжитку є група назв, що відповідає особам, зокрема власним назвам. Нині до частотних також належать заголовки-назви неживих предметів та речовин, заголовки-номінації осіб, зокрема біблійних персонажів. Доведено, що заголовок сучасного твору зазвичай багатозначний, для нього характерний високий рівень узагальнення. Він взаємодіє з різними елементами тексту й поступово розширює своє значення та набуває полісемічності. У проекції на образно-семіотичні характеристики виокремлено три типи заголовків: заголовки-індикатори; заголовки-образи; заголовки-символи. Найнижчий ступінь образності характерний для першого типу заголовків. Їхня семантична структура не зазнає змін або майже не змінюється в процесі сприйняття тексту. Заголовки-образи стосовно тексту реалізують свою другу образно-семіотичну модифікацію, тобто для визначення семантики суттєвим є врахування переносного значення. Заголовкам-символам притаманний третій, найвищий ступінь образності. У їхній семантичній структурі основним є підтекстове значення заголовка.

Посилання

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Ролан Барт. – М. : Прогресс, 1989. – 616 с.

Бондалетов В. Д. Русская ономастика : учеб. пособие / В. Д. Бондалетов. – М. : Просвещение, 1983. – 224 с.

Василевский А. Л. Семиотический анализ товарных знаков / А. Л. Василевский // Семиотические проблемы языков науки, терминологии, информатики. – М.: Наука 1971. – С. 474–478.

Гальперин И. Р. Текст как объект лигвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М. : Наука, 1981. – 140 с.

Голомидова М. В. Искусственная номинация в русской ономастике / М. В. Голомидова. – Екатеринбург: Изд-во Уральского педагогического ун-та, 1998. – 375 с.

Грицюк Л. Ф. До питання про лінгвістичний статус заголовка / Л. Ф. Грицюк // Мовознавство. – 1989. – № 5. – С. 55–58.

Джанджакова Е. В. Об использовании цитат в заглавиях художественных произведений // Структура и семантика текста / Межвуз. сб. научн. трудов. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1988. – С. 30–37.

Кржижановский С. Д. Поэтика заглавий / С. Д. Крижановский [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.philol.msu.ru/tezaurus/library.php?view

Кухаренко В. А. Интерпретация текста : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / В. А. Кухаренко. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1988. – 192 с.

Мейзерский В. М. Философия и неориторика / В. М. Мейзерский. – К. : Либідь, 1991. – 192 с.

Римашевський Ю. Людина четверга / Ю. Римашевський, А. Яремко // Ярослов. – 2005. – № 8 – С. 1.

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР ; Інститут мовознавства ; за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970–1980. – Т. 1. – 912 с.

Эко Умберто. Заметки на полях «Имени розы» / Умберто Эко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://me.geneva.livejournal.com/265400

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія