Лінгвокультурологічні аспекти мовної характеристики персонажів казок братів Грімм.

Автор(и)

  • O. M. Tkachenko ПВНЗ «Краматорський Економіко-гуманітарний інститут», м. Краматорськ

Ключові слова:

лінгвокультурологічні аспекти, мовна картина світу, національна особистість, мова, національна культура, казка, фольклор

Анотація

Дана стаття присвячена аналізу лінгвокультурологічних аспектів казкових персонажів братів Грімм, їх образно-асоціативного потенціалу і національного інваріанту сприймання, також як фрагменту мовної картини світу представників німецької лінгвокультури. Простежено на фоні життя та діяльності казкових персонажів побут народу, особливості того середовища, в якому він існує.

В казках відображаються також релігійні звичаї, місцеві природні умови, трудові процеси; містяться національно-культурні особливості країни. Все це допомагає познайомитись з німецькою культурою та глибше зрозуміти менталітет народу. Доведено, що казки німецького народу мають величезний лінгвокультурологічний потенціал: свій яскраво виражений національний характер, який показаний за допомогою казкових персонажів.

Посилання

Воробьев В.В. Лингвокультурология. / Воробьев В.В. Теория и методы. М., 1997.

Герстнер Г. «Жизнь замечательных людей. Братья Гримм». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.e-reading.club/bookreader.php/73531/Gerstner_-_Brat'ya_Grimm.html

Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. / Гудков Д.Б. - М., 2003.

Завьялова К.В. «Функционирование прецедентного текста и прецедентного имени: сказка «Золушка» в русской, американской, испанской и венгерской лингвокультурах». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/217108.html

Иванова С.В. «Лингвокультурологический аспект исследования языковых единиц». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dissland.com/catalog/lingvokulturologicheskiy_aspekt_issledovaniya_yazikovih_edinits.ht ml:

Игошина О.А. « Лингвокультурологический анализ фольклорного текста при обучении русскому язику иноязычных студентов». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dslib.net/teoria-vospitania/ lingvokulturologicheskij-analiz-folklornogo-teksta-priobuchenii-russkomu-jazyku.html

Ким А.А. «О некоторых способах классификации сюжетов и героев народных сказок». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryhsposobah-klassifikatsii-syuzhetov-i-geroev-narodnyh-skazok

Bibin O., Grundkurs Deutsch. Für die Studenten der Fremdsprachenfakultäten. II. Teil. / O. Bibin, Deutsch Grundkurs. – С.-Петербург, 2000. – 207 с.

Bluhm, Lothar Die Brüder Grimm und der Beginn der Deutschen Philologie. - Hildesheim: Weidmann, 1997.

Campbell, Joseph. Der Flug der Wildgans, - Basel: Sphinx Vlg., 1990. - 286 S.

Dinges, Ottilie. Märchen in Erziehung und Unterricht. - Kassel: Erich Röth Verlag, 1986. - 243 S.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія