Лонгрид як мультимедійний формат промоції книги.

Автор(и)

  • O. A. Nesterenko Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Ключові слова:

мультимедійність, мультимедійна історія, лонгрид, Інтернет, інтернет-ресурс, інтернет-платформа

Анотація

Статтю присвячено дослідженню специфіки продукування й функціювання лонгридів. Проаналізовано мультимедійну історію «Книги – кораблі думок на хвилях часу: топ- 10 цікавих фактів про книги», розміщену на сайті кафедри журналістики, реклами та PR- технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Описано жанр, композицію й умови впровадження мультимедійних матеріалів, організацію зворотного зв’язку з аудиторією та окреслено потреби споживача. На підставі аналізу інформаційного простору констатовано, що формат лонгриду є зручним для представлення різнопланової інформації, репрезентованої в текстовому та інтерактивному варіантах, обрання теми для змістового наповнення вмотивоване потребою популяризувати українську книгу в сучасному ефірному просторі. Зазначено, що принадність такого формату зумовлена передусім техногенною залежністю людей, їхньою надмірною зацікавленістю віртуальним простором. З’ясовано базисну ідею творчого доробку ‒ розроблення й упровадження мультимедійного лонгриду, що покликаний репрезентувати всебічну інформацію про книги у форматі топ-10 цікавих фактів, допомогти читачеві зорієнтуватися в книжковому світі. Окреслено функційне призначення інтернет-платформи – досягнення якісного рівня в системі комунікації «автор – книга – читач». Обґрунтовано мету журналістського матеріалу – задоволення інформаційних потреб аудиторії, досягнення результативності й соціального ефекту.

Посилання

Амирханова Г. Мультимедийный лонгрид. Правила, примеры, сервисы [Электронный ресурс] / Г. Амирханова. ‒ Режим доступа : http://bestapp.menu/longrid-pravilaprimery-servisy/.

Біличенко О. Функціональні особливості художньої літератури в системі соціальної комунікації / О. Біличенко // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 7. – С. 49-52.

Виготовлення лонгрідів [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://mv.zp.ua/index.php/vyhotovlennia-lonhridiv.

Дорош М. Контент від аудиторії: чи потрібен цей головний біль? [Електронний ресурс] / М. Дорош. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/how_to/kontent_vid_auditorii_chi_potriben_tsey_golovni y_bil/.

Ельников М. П. Книговедение как наука: от шестидесятых к двухтысячным / М. П. Ельников // Книга. Исследования и материалы : сб. 80. – М. : Наука, 2002. – С. 161-185.

Ковальчук Г. Розвиток теорії книгознавства на сучасному етапі (огляд матеріалів ХІІ Міжнар. наук. конф. з проблем книгознавства (Москва, 28–30 квітня 2009 р.) / Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 5. – С. 44-53.

Маркова В. Трансформація книжки в умовах інформаційного суспільства: культурологічний підхід / В. Маркова // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 9. – С. 25-28.

Огар Е. Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби) : монографія / Е. Огар. – Л. : Світ, 2012. – 319 с.

Пуля В. Как создать мультимедийный лонгрид? / В. Пуля // Журналист. – 2015. – № 2. – С. 44-45.

Скочинець О. Роль електронних медіа у здійсненні акцій книжкової промоції / О. Скочинець // Теле- та радіожурналістика. – 2010. – Вип. 9. ‒ Ч. 1. – С. 253-257.

Смутко А. Бери й пиши: як створити мультимедійний текст у форматі longread [Електронний ресурс] / А. Смутко. – Режим доступу : http://inspired.com.ua/ideas/how-to-writelongreads/.

Фанта І. Лонгріди можуть залучати на сайт такий самий трафік, як і топові новини [Електронний ресурс] / І. Фанта. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/longridi_mozhut_zaluchati_na_sayt_takiy_samiy_traf ik_yak_i_topovi_novini_ilona_fanta/.

Фіалко Д. Промоція книжки в інтернеті [Електронний ресурс] / Д. Фіалко // Студентська наука: видавнича справа. – Режим доступу : http://www.uk.xlibx.com/4raznoe/1214017-1-udk-65555-0047385.

Швецова Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д-ра історичних наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Г. М. Швецова ; НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2002. – 32 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія