Категорія пресупозиції в сучасній прагматиці та підходи до її вивчення.

Автор(и)

  • T. S. Kalashnikova ПВНЗ «Краматорський Економіко-гуманітарний інститут», м. Краматорськ

Ключові слова:

персупозиція, теорія речових актів, прагматика, правила проекції пресупозиції, успішність комунікації, комунікативні контакти, комплексні предиспозиції, мовленєва поведінка

Анотація

Стаття присвячена розгляду проблем, які виникають в сучасній прагматиці та теорії речових актів щодо визначення та вивчення категорії пресупозиції, її незмінності при запереченні, правил проекції та її ролі в установленні успішної комунікації. Також зазначені основні напрямки подальшого дослідження функціювання даної категорії в дійсних речових актах. Доведено необхідність дослідження функціювання пресупозиції в речових актах та визначення основних специфікацій даної категорії. 

Досліджено нізмінність пресупозицій при запереченні, розглянуто правила проекції пресупозіцій, визначено вплив пресупозицій на успішність комунікації взагалі.

Встановлено, що наявність пресуппозицій надає змогу отримати більше інформації з тверджень комуніканта, ніж ним було безпосередньо вимовлено. Однаковий набір пресуппозицій є однією з основних вимог для встановлення успішної комунікації

Посилання

Бейкер А. Пресуппозиция и типы предложений. // Новое в зарубежной лингвистике: (Сб. ст.; перевод), выпуск XVI, Лингвистическая прагматика (ред. Падучев Е.В.). / А. Бейкер. – М.: Прогресс, 1985. – С. 406 – 418.

Остин Дж. Л. Слово как действие (How to do things with words). / Остин Дж. Л. Новое в зарубежной лингвистике: выпуск XVII, Теория pечевых актов. – М.: Прогресс, 1978. – С. 22 – 129.

Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с реальностью. / Е.В. Падучева. – М.: Наука, 1985. – 350 c.

Серен Питер. Пресуппозиции, отрицание и трехзначная логика / Питер Серен. Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 9. Филология. 2001. №2. С. 115‒160.

Стросон П.Ф. Идентифицирующая референция и истинностное значение. / П.Ф. Стросон. Новое в зарубежной лингвистике: (Сб. ст.; перевод), выпуск XIII, Логика и лингвистика – М.: Радуга, 1982. – С. 109 – 133.

Фреге Г. Логические исследования. / Г. Фреге. – Томск: Водолей, 1997. 127 с.

Pragmatics. Oxford Introduction to Language Study/ George Yule. Oxford University Press, 1996.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія