Мовні девіації в українських засобах масової інформації.

Автор(и)

  • I. R. Domracheva

Ключові слова:

українські засоби масової інформації, мас-медіа, мовні девіації, іншомовні слова

Анотація

У статті досліджено проблему функціонування іншомовних слів в українській пресі, а саме їх недоречні вживання та різноманітні мовні девіації. Джерельною базою є «Україна молода», інтернет-ресурс www.svoboda.org, телеканали «СТБ», «Новий канал». Встановлено, що лексичні зміни в українській літературній мові періоду останніх років засвідчують про тісний зв’язок мовної еволюції з життям суспільства. Вони виявляють нові тенденції розвитку лексико-семантичної системи. Докорінні зміни в суспільстві спричиняють відчутні перетворення, передусім на лексико-семантичному і словотворчому рівнях мови. Функціонування мови сучасних українських мас-медіа пов’язане з двома протилежними тенденціями: активна деривація неологізмів на національній мовній основі, а також відродження значної кількості невживаних у попередні часи питомих українських слів; інтенсифікація процесу запозичень як наслідок загальної глобалізації. Активність останніх визначається частотою їхнього використання в різних засобах масової комунікації.

Посилання

Бацевич Ф. Основи мовленнєвої діяльності. – Львів, 2000. – С. 230-249.

Білик Я. // Українська Правда від 05.04.2005, режим доступу до газети: http://maidan.org.ua/static/mai/1121273038.

Білодід І. К. Та інші. Сучасна українська літературна мова. – К.: Наукова думка. 1973. – С. 98-104, 121-150.

Грайс Г. П. Логика и речевое общение// Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. – М., 1985. – С. 16-18.

Капелюшний А. О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: редагування в засобах масової інформації. –Львів: ПАІС, 2003. – С. 56-60.

Кибальчич В. М. Відтворення елементів національної специфіки у лексиці двомовної газети // Засоби масової комунікації й утвердження державного суверенітету України: - Львів: Світ, 1993. – С. 132-136.

Кісь Р. Глобальне – національне – локальне (соціальна антропологія культурного простору). – Львів: Літопис, 2005. – С. 178-205.

Коломієць М. П. Словник іншомовних слів: Близько 3000 слів. – К.: Освіта, 1998. – 190 с.

Потапова Р. К. Речь: Коммуникация, информация, кибирнетика. – М., 2001. – 121 с.

Толочко П. Що або хто загрожує українській мові? – К.: Оріони, 1998. – С. 32-49.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія