Використання електронних засобів навчання у процесі вивчення англійської мови.

Автор(и)

  • Yu. H. Bilostegnyuk Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

інформаційні технології, комунікативні технології, електронні засоби навчання, електронний підручник, гіпертекст

Анотація

У зв'язку з переходом на нові стандарти освіти особливого значення набуває особистісно орієнтований підхід у навчанні. Основна мета роботи – це висвітлення актуального питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі, завдяки яким змінюється роль, спосіб, швидкість та ефективність використання інформації в процесі навчання. У статті ми зробили короткий огляд сучасних електронних навчальних засобів, що можна використовувати при навчанні англійської мови, зазначили основні функції, які містять у собі роль підручника, викладача, довідково-інформаційного посібника, консультанта, тренажера, контролюючого засобу, визначили роль в організації самостійної роботи учнів з англійської мови, визначити можливості та специфіку використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі, дослідити ефективність їх застосування на уроках англійської мови в загальноосвітній школі, експериментально перевірити ефективність використання нових інформаційних технологій у процесі вивчення англійської мови.

Посилання

Азарова Л. Є. Лінгвоінформаційний підхід як базисна форма дослідження складних номінацій на структурному рівні // Наукові записки національного університету «Острозька академія». – Вип. 53. – 2015. – С. 13-16.

Азарова Л. Є. Структурна та фонетична побудова складних одиниць у концепції «золотої пропорції». – Вінниця. – 2001. – 284 с.

Grossman S. No more worksheets! / S. Grossman // Англійська мова в початковій школі. – 2008. – Липень (№ 7). – С. 27-29.

Азімов Е. Г. Матеріали Інтернету на уроках англ. мови / Е. Г. Азімов // Іноземні мови в школі. – 2001. – Січень (№ 1). – С. 14.

Алтуф'єва А. А. Деякі основні проблеми створення загальної мови спілкування в системі Інтернет / А. А. Алтуф'єва // http:// linguact. hyperlink. ru/ articles/ altufjeva. html . – С. 12-18.

Андрієвська В. В. Психологія творчої праці вчителя / В. В. Андрієвська // Творчість вчителя іноземної мови. – К.: Рад. школа, 1978. – С. 23-36.

Веприцкий М. Ю. Использования компьютера на уроках английского языка в средней школе / М. Ю. Веприцкий // Джерело педагогічної майстерності. – 1999. –№ 3. – С. 24-31.

Владімірова Л. П. Нові інформаційні технології в навчанні іноземним мовам Л. П. Владімірова // http: // virtlab. ioso. ru/ method. Htm. – С. 23

Гаврилов Б. В. Плюси й мінуси комп'ютеризованого навчання іноземним мовам / Б. В. Гаврилов // http: //linguact. hyperlink. ru/ articles /gavrilov. html. – С. 7-8.

Гайнова К. М. Проектна діяльність учнів на уроках англійської мови / К. М. Гайнова // Англійська мова та література. – 2005. – Жовтень (№ 30). – С. 2-6.

Гардашник І. І. Комп'ютерні технології та іноземні мови / І. І. Гардашник // English language and culture. – 2008. – December (№ 46). – С. 3-6.

Голімбовська М. П. Нетрадиційні форми навчання як засіб успішного вивчення англійської мови / М. П. Голімбовська // Англійська мова і література. – 2005. – Груд. (№ 35). – С. 2-5.

Єлізарова Г. В. Електронна пошта й викладання англійської мови / Г. В. Єлізарова // http://linguact.hyperlink.ru/articles/elizarova.html. – С. 4-12.

Каспин І. В. Нові технології в процесі навчання іноземним мовам / І. В. Каспин, М. М. Сегаль // http:// linguact. hyperlink. ru/ articles/ kaspinandsegal. Html. – С. 26-31.

Коваленко Ю. А. Використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов // Іноземні мови. – 1999. – № 4. – С. 37-42.

Кукла О. Впровадження нових освітніх технологій / О. Кукла // English language and culture weekly. – 2007. – February (№ 5). – С. 4-5.

Матеріали круглого столу «Актуальні питання інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів» // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2002. – № 6. – С.3-10.

Шевцова О. І. Використання комп’ютерних технологій як засіб творчого інтерактивного навчання / О. І. Шевцова // Англійська мова та література. – 2008. – Квітень (№ 11). – С. 18-20.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія