Психологічні умови розвитку позитивної «Я-концепції» особистості студента.

Автор(и)

  • V. A. Barskaya ПВНЗ «Краматорський Економіко-гуманітарний інститут»

Ключові слова:

«Я-концепція», особистість, самосвідомість, самооцінка, саморозуміння, образ Я, вузівське навчання, самореалізація

Анотація

У статті йдеться про основні складові позитивної «Я-концепції» особистості студента у зв`язку з питаннями формування та розвитку позитивного образу себе в межах професіоналізації та самореалізації. Я-концепція відіграє дуже важливу роль в житті і розвитку особистості: вона сприяє досягненню внутрішньої узгодженості особистості, визначає інтерпретацію її досвіду і є джерелом очікувань. Визначено психологічні умови і засоби розвитку позитивної Я - концепції особистості студента в рамках вузівського навчання. Встановлено, що в сучасних вітчизняних дослідженнях проблеми Я-концепції різні теоретичні конструкції і методологічні підходи до вивчення Я-концепції не узгоджені один з одним, оскільки різні вчені, вирушаючи у своїх дослідженнях від різних цілей і завдань, приходять до суперечливих поглядам на дану категорію, її структурні та змістовні складові. Доведено, що розвиток саморозуміння, впевненості в собі, емоційної стійкості мають позитивний вплив на образ власного Я та «Я-концепцію» в цілому.

Посилання

Ананьєв Б.Г. Развитие самосознания личности: временной аспект / Б.Г. Ананьєв. Вопросы психологии. – №2,2006. – C.116-126.

Блага К., Шебек М. Я. – твой ученик, ты – мой учитель: Книга для учителя: перевод с чешского / К. Блага. – М.: Просв., 1991. – 146 с.

Бернс Р. Развитие “Я-концепции” и воспитание / Р. Бернс. – М.: Прогресс, 1986. – 420 с.

Бернс Р. Что такое «Я-концепция» / Р. Бернс. – М.: Смысл, 1999. – 100 с.

Бех І.Д. Категорія “ставлення” в контексті розвитку образу “Я” особистості. / І.Д. Бех. Педагогіка і психологія, № 3, 1997.

Бех І.Д. Образ “Я” як мета формування і розвитку особистості. / І.Д. Бех. Педагогіка і психологія, №2, 1998.

Крайг Г. Психология развития. / Г. Крайг . – Спб.: Издательство “Питер”, 2000. – 992 с.

Лехан В., Канюка Г., Абульханова A. Должность обязывает, а профессия требует. / В. Лехан, Г. Канюка, А. Абульханова. Социалогические исследования. – №3, 1998. – с. 63-67.

Поляков С.Д. Психолого-педагогические условия развития индивидуальности в учебном процессе. / С.Д. Поляков. – Вестник российского гуманитарного научного фонда. – №3. – 1997.

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. / А. Маслоу. Пер. с англ. – М.: Смысл, 1999. – 100 с.

Пископпель А.А. Природа человека в конценции А. Маслоу. / А.А. Пископпель. Вопросы психологии. – №2. 1999. – C.75-87.

Чирков В.И., Диси Э.Л. Связи между здоровьем студентов и их жизненными стремлениями, восприятием родителей и учителей. / В.И. Чирков, Э.Л. Диси. // Вопросы психологии. – №3. 1992 – С.48-57.

Мерлін В.С. Психологический аспект проблемы самоутверждения личности./ Вестник российского гуманитарного научного фонда. / В.С. Мерлін – №2, 1997. – С.185-191.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (основные положения, исследования и применение). / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – Спб: Питер Ком, 1998. – 608 с.

Європейська система освіти ХХІ століття. Підготовчий документ (проект).// Іноземні мови в навчальних закладах, №2, 2009. – C.5-10.

Лісіна М. І. Хочу бути творцем і художником!. / М.І. Лісіна. Іноземні мови в навчальних закладах, №2, 2009. – C.54-73.

Орлов Ю.С. Фасилітація особистісного зростання. / Ю.С. Орлов. Практична психологія та соціальна робота. – №2, 2013. – C.1-13.

Освітні системи в Європі у ХХІ столітті. // Іноземні мови в навчальних закладах, №5, 2011. – C.3-5.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія