Білінгвізм глобалізованого світу як соціальний процес.

Автор(и)

  • Ye. Matsnieva Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Ключові слова:

глобалізація, інформатизація, міжкультурна комунікація, білінгвізм, плюралінгвізм, білінгвальна компетенція

Анотація

Виявлено передумови й соціальні фактори розвитку глобального білінгвізму. З’ясовано, що розширення білінгвізму та інших проявів інтернаціоналізації мови – наслідок і необхідна умова розвитку та функціонування єдиного інформаційного простору. Розглянуто феномен білінгвізму як соціальний процес із його позитивними і негативними властивостями. Як прогресивне явище білінгвізм сприяє розвитку та удосконалюванню продуктивних сил суспільства, підйому рівня виробництва й інтенсифікації обміну продуктами матеріальної та духовної культури; проте можливість використання переваг, які дають нові інформаційні технології й засоби інформації, безпосередньо залежить від рівня білінгвальної компетенції суспільства.

Посилання

Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. Пер. с англ. под ред. В.А.Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 223 с.

Українська культура у європейському контексті / Ю.П. Богуцький [та ін.]; за редакцією Ю.П. Богуцького. – К. Знання, 2007. – 679 с.

Graddol D. The Future of English? Tue British Council 1997, 2000. – 66 с.

Багатомовна Європа: тенденції у політиці і практиці мультилінгвізму в Європі. – К.: Ленвіт, 2012. – 168 с.

Семрадова И. Коммуникативная парадигма // Глобалистика: энциклопедия; гл. ред. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков; Центр науч. и приклад. программ «Диалог». – М.: Радуга, 2003. – 1328 с.

Ковалева С.С. Билингвизм как социально-коммуникативный процесс: дис ... канд. социол. наук: 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы» / С.С. Ковалева. – М., 2006. – 144 c.

Майоров А.П. Социальный билингвизм и языковое пространство / А. П. Майоров. – Уфа: БГМУ, 1998. – 159 с.

Юдакин А.П. Билингвизм и проблема связи языка и мышления / А. П. Юдакин // Теоретические проблемы социальной лингвистики. – М.: Наука, 1981. – С.220-240.

Максимычев И. Европейское информационное пространство / И. Максимычев, В. Машлыкин. [Электронный ресурс] // Режим доступа: – http://www.ieras.ru/journal/journal2.2000/4.htm

Панасюк Л.В. Языковая поляризация украинского общества на современном этапе развития государственности. Альманах современной науки и образования / Л. В. Панасюк. – Тамбов: Грамота, 2013. № 9 (76). – C. 135-138.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філософія