Ідіом приазовських греків-румеїв: визначення статусу та проблеми дослідження.

Автор(и)

  • Y. B. Kutna Маріупольський державний університет
  • Y. A. Potipak Маріупольський державний університет

Ключові слова:

ідіом, діалект, говірка, мова, румеї, діалектологічні експедиції, лексикографічна праця, міжнародний фонетичний алфавіт

Анотація

Питання статусу ідіому (мовного різновиду) приазовських греків-румеїв є дискусійним; різні дослідники визнають його або діалектом новогрецької мови, або ж окремою мовою грецької групи мов. У роботі розглядається історія вивчення мовного різновиду, яким користуються румеї, виділяються етапи, надається стисла характеристика кожного періоду. Поруч із першими згадками про маріупольських греків увага авторів зосереджена на систематичних дослідженнях, що розпочалися у 20-х рр. ХХ ст., та ролі діалектологічних експедицій до грецьких сіл Приазов’я, в результаті яких з’являються перші наукові публікації. Також зазначено посилення інтересу дослідників мови румеїв у повоєнний період та в наші часи. Розглянувши термінологічний апарат, яким користуються дослідники в різні часи, автори доходять висновку, що, коли йдеться про ідіом приазовських греків, найчастіше використовуються терміни «говірка» й «діалект». Особливо відзначається внесок приазовських лексикографів та сучасних дослідників румейських казок та фразеологізмів. Окреслюється коло проблем, пов’язаних із дослідженням румейського діалекту, та перспективи його подальших досліджень.

Посилання

Белецкий А. Греческие диалекты юго-востока Украины и проблема их языка и письменности / А. Белецкий // Балканская филология / отв. ред. А. Д. Десницкая. – Л., 1970. – С. 5–15.

Етногенез та глотогенез греків Надазов’я та румейської мови / В. А. Бушаков, Ю. В. Жарікова. – Маріуполь : Новий світ, 2012. – 56 с.

Жарікова Ю. В. Румейська фразеологія у її відношеннях з українською та новогрецькою фразеологіями : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Ю. В. Жарікова ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 20 c.

Кирьяков Л. Н. Русско-румейско-новогреческий словарь / Л. Н. Кирьяков ; под ред. В. В. Харабета. – Мариуполь, 1999. – 322 с.

Кисилиер М. Л. O происхождении румейского языка / М. Л. Кисилиер // Индоевропейское языкознание и классическая филология – X.: Мат. чтений, посвященных памяти профессора И. М. Тронского. – СПб., 2006. – С. 156-164.

Кутна Ю. Б. Структурні та мовностилістичні особливості румейських казок: автореф. дис ... канд. філол. наук / Ю. Б. Кутна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 20 с.

Румейско-русский и русско-румейский словарь пяти диалектов греков Приазовья / сост. А. А. Диамантопуло-Рионис, Д. Л. Демерджи, А. М. Давыдова- Диамантопуло и др. – Мариуполь : Новый мир, 2006. – 486 с.

Румейско-русский словарь / под ред. Г. А. Анимица. – К. ; Володарское, 2003. – 44 с.

Румейсько-українсько-російсько-новогрецький фразеологічний словник / Укл. Ю. В. Жарікова [за заг. редакцією В. А. Бушакова]. – Маріуполь, 2013. – 116 с.

Харабадот Р. С. Румейско-русско-новогреческий словарь / Р. С. Харабадот ; под ред. А. А. Белецкого, Т. Н. Чернышовой. – Севастополь : Федерация греческих обществ Украины, 2006. – 479 с.

Царенко Е. И. Румейско-тюрско-восточнославянское лексическое взаимодействие в условиях Донбасса / Е. И. Царенко // Греки Украины: История и современность. – Донецк, 1991. – С. 128–135.

Чернишова Т. М. Тюркські елементи в соціальній сфері лексики грецьких говірок Донеччини / Т. М. Чернишова // Мовознавство. – 1975. – № 4. – С. 51–55.

Якубова Л. Мовна проблема та її вплив на етнокультурне життя українських греків (середина 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.) / Л. Якубова // Український історичний журнал. – 2004. – № 2. – С. 121–132.

Κούτνα Ι. Τα παραμύθια των Ελλήνων της Αζοφικής: Καταγωγή, γλώσσα, αφηγηματικές και υφολογικές δομές / Ι. Κούτνα. – Αθήνα, 2013. – 166 σ.

Συμεωνίδης Χ. Η σημερινή ελληνική διάλεκτος της Ουκρανίας (περιοχή Μαριούπολης) / Χ. Συμεωνίδης, Δ. Τομπαϊδης. – Αθήνα : Επιτροπή ποντιακών μελετών, 1999. – 157 σ.

Χρίστου Χ. Γλωσσική συρρίκνωση στην Κριμαιοαζοφική διάλεκτο (Ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο-Επαφή με την Κοινή Νεοελληνική-Επιπτώσεις στο αρχαϊκό λεξιλόγιο) / Χ. Χρίστου. – Μαριούπολη, ΚΠΑΣΜ, 2007. – 306 σ.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія