Історія виникнення та функціонування терміна абревіатура.

Автор(и)

  • A.D. Kukarina Київський національний лінгвістичний університет

Ключові слова:

абревіатура, абревіація, скорочення, титл, словотворення, знак, стенографія

Анотація

Абревіація полягає у скороченні мовних формул і згортанні їх у семантичну єдність – абревіатуру – економію мовних одиниць. Новий спосіб словотворення – продуктивний у сучасних мовах, з науково-технічним розвитком з’являються нові поняття, вводяться нові терміни, і виникає потреба їх класифікації та визначення проблем при їх передачі, перекладі, які складають наукову площину для дослідження. Дослідження абревіатури базується на основі словотвірної парадигми, думки вчених не завжди збігаються. Одиниці другої номінації – абревіатури, вони скорочують одиниці першої номінації, утворюючи одиницю мовної компресії. Для позначення скорочень-абревіацій використовували певний знак - титл. Цей знак виник в латинській писемності як елемент системи скорочень, винайдений Тіроном (1 століття до н.е.) в стенографії. Абревіатури мають місце в різних джерелах лінгвістичного і етимологічного характеру.

Посилання

Аббревиатура [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/Аббревиатура#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0. B2.D0.BE.D0.B7.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F

Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. Практический справочник / З. Е. Александрова. — М. : Русский язык, 2011. – 568 с.

Водолазкин Е. Г. Инструмент языка. О людях и словах [Електронний ресурс] / Е. Г. Водолазкин // Большая книга. – 2013. – 83 с. – Режим доступа : сhttp://bookonline.com.ua/show_book.php?book=8299

Механизмы узнавания аббревиатур в рекламе: определение рода, числа, склонен ия [Електронний ресурс] / В. А. Беляева // Успехи современного естествознания. – 2009. – № 5. – 136 с. – Режим доступа : http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7783807

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – К. : Полтава Довкілля, 2010. – 843 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика. Термінологічна енциклопедія / О.О. Селіванова. – К. : Полтава Довкілля, 2006. – 715 с.

Словари и энциклопедии [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://official.academic.ru/2/Аббревиатура

Словарь бизнес-терминов [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/12038

Словарь-справочник лингвистических терминов / [сост. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.]. – М. : Просвещение, 1976. – 543 с.

Терминологический словарь [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://dictionary.sensagent.com/abbreviation/en-en/#synonyms

Титло [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://uk.wikipedia.org/wiki/Титло

Шанский Н. М. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов / Н. М. Шанский, Т. А. Боброва. – 7-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2004. – 398 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія