Абревіатурні формування в ергонімії Донеччини.

Автор(и)

  • O.M. Sydorenko Приазовский государственный технический університет

Ключові слова:

абревіатура, ергонім, ініціальна абревіатура, акронім, складноскорочена складова абревіатура, частково складноскорочена змішена абревіатура, омоакронімия, власна назва, загальна назва

Анотація

У статті розглядається абревіатура як один із засобів формування ергонімів. Подаються різні структурні моделі абревіатур: ініціальні (акроніми), складноскорочені складові, частково складноскорочені змішані. Також описано явище омоакронімії. Відзначено найбільш частотні компоненти абревіатурних ергонімів. Зафиксовано высоку частотність відтопонімних компонентів в ергонімах. Указано на наявність власних і загальних назв як структурних компонентів у процесі формування складноскорочених назв.

Посилання

Лейчик, В. М. Алиса – имя собственное [Текст] / В.М. Лейчик. – Русская речь. – 1992. – № 6. – С. 31–34.

Корунець, І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) [Текст] / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2001 – 448 с.

Лейчик, В. М. Люди и слова [Текст] / В. М. Лейчик. – М. : Наука, 1982. – 176 с.

Янко-Триницкая, Н. А. Собственные наименования предметов [Текст] / Н. А. Янко- Триницкая. – Русский язык в школе. – 1977. – № 6. – С. 93–97.

Нефляшева, И. А. Новообразования в газетно-публицистическом стиле: системно- функциональный анализ (на материале 1991–1997 г.г.) [Текст] : Дисс. … канд. филол. наук / И. А. Нефляшева. – Майкоп, 1998. – 227 с.

Сахибгареева, Л. В. Проблемы аббревиации в разноструктурных языках: деривационно-номинативные аспекты [Текст] : Дисс. … канд. филол. наук / Л.В. Сахибгареева. – Уфа, 1998. – 134 с.

Букчина, Б. З. Об образованиях типа Грузия-фильм, Тула-уголь и под. [Текст] / Б. З. Букчина. – Ономастика и грамматика. – М. : Наука, 1981. – С. 41–54.

Белей, О. О. Сучасна українська ергонімія (на матеріалі власних назв підприємств Закарпатської області) [Текст] : Дис. … канд. філол. наук / Олег Омельянович Белей. – Львів, 2000. – 209 с.

Подольская, Н. В. Проблемы ономастического словообразования [Текст] / Н. В. Подольская. – Вопросы языкознания. – 1990. — № 3. – С. 40–53.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія