Воєнний стан в Польщі 1981-1983 рр. у спогадах польських режисерів.

Автор(и)

  • O. M. Rodyhina

Ключові слова:

Польща, воєнний стан, 1981 – 1983, Анджей Вайда, Кшиштоф Кесльовський, Кшиштоф Зануссі

Анотація

Статтю присвячено дослідженню досвіду особистісного переживання подій періоду воєнного стану 1981 – 1983 рр. у Польщі представниками творчої інтелігенції на матеріалі спогадів режисерів Анджея Вайди, Кшиштофа Кесльовського та Кшиштофа Зануссі. Розглянуто їхню реакцію на впровадження режиму воєнного стану та його політику у різних галузях, зокрема, мистецькій. Режисери, які протягом попередніх років змальовували реалії соціалістичної Польщі засобами кінематографу, опинилися в ситуації, що унеможливлювала продовження їхньої творчості у звичному руслі. Розглянуті спогади митців мають велике значення для вивчення періоду воєнного стану та зокрема для реконструкції становища опозиційної творчої інтелігенції у Польщі 1981 – 1983 рр.

Посилання

Большаков В. Пружины польского эксперимента / В. Большаков. – М.: Издательство «Правда», 1982. – 47 с.

Вачнадзе Г. Заговор против Польши / Г. Вачнадзе. – Тбилиси: Мерани, 1983. – 336 с.

Stan wojenny w Polsce 1981–1983 / pod redakcjа Antoniego Dudka. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu, 2003. – 802 s.

Струтинський В. 13 грудня 1981 р. в політичній історії Польщі: міфи та дійсність / В. Струтинський // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Рута, 2000. – Вип. 73-74. – С. 199-218.

Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980–1983) / wybór, wstęp i opracowanie Bogusław Kopka, Grzegorz Majchrzak. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu, 2001. – 406 s.

Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982–1984 / redakcja naukowa Jolanta Mysiakowska. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu, 2009. – Tom 1. – 388 s.

Wałęsa Danuta, Adamowicz Piotr. Marzenia i tajemnice / Danuta Wałęsa, Piotr Adamowicz. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011. – 550 s.

Міхнік Адам. Розмови між паном і панотцем / Адам Міхник, о. Юзеф Тішнер, Яцек Жаковський; [Переклад з польської – А. Павлишин]. – К.: Дух і Літера, 2013. – 624 с.

Жлуктенко В. Майстер і свобода. Кшиштоф Зануссі про Польщу, Україну та мистецтво / Варвара Жлуктенко // Війни і мир / За загальною редакцією Л. Івшиної. – К.: ПрАТ «Українська прес-група», 2012. – С. 271 – 279.

Журавльова Л. Анджей Вайда: «Цю війну не можна виграти, поки в Україні є люди, орієнтовані на Росію…» / Л. Журавльова, О. Бабій // Дзеркало тижня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/CULTURE/andzhey-vayda-cyu-viynu-ne-mozhna-vigrati-poki-vukrayini-ye-lyudi-oriyentovani-na-rosiyu-_.html

Kieślowski on Kieślowski / Edited by Danusia Stok. – London: Faber and Faber Limited, 1993. – 268 s.

Lubelski T. Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty / Tadeusz Lubelski. – Chorzów: Videograf II, 2009. – 624 s.

Дильонгова Г. Історія Польщі 1795 – 1990 / Ганна Дільонгова; [Переклад з польської М. Кірсенка]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 239 с.

Зашкільняк Л.О. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів / Л.О. Зашкільняк, М.Г. Крикун. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752 с.

Вайда Анджей. Кіно і решта світу: Автобіографія / Анджей Вайда; [Пер. укр., передм. В. Авксентьєвої]. – К.:Етнос, 2004. – 312 с.

Крюкова О. Реакція світової спільноти на запровадження військового стану в Польщі 13 грудня 1981 року / Оксана Крюкова // Студентські наукові записки. Серія «Міжнародні відносини та країнознавство». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 1. – с. 15 – 25.

Кудрявцев С. Дантон / С. Кудрявцев // 3500. Книга кинорецензий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kinopoisk.ru/review/861944/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія