Землеробські артілі М. В. Левитського на Півдні України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Автор(и)

  • I. V. Pyatnitskova

Ключові слова:

артіль, землеробські артілі, кооперація, кооперативний рух, селяни, сільське господарство, капіталістичні відносини

Анотація

Землеробські артілі були одним із напрямів кооперативного руху, поширеного на Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Ініціатива їх створення належала громадському діячу, ідеологу українського кооперативного руху Миколі Васильовичу Левитському. Саме завдяки його сприяння у середині 90-х років ХІХ ст. на Херсонщині було засновано 125 землеробських артілей. У статті розглянуто внутрішню структуру артілей, принципи та умови співпраці, які базувались на засадах рівності всіх членів. Актуалізовано питання їх морально-виховної функції. Визначено, що їх діяльність сприяла запровадженню нової техніки та технологій у сільськогосподарське виробництво, розширенню посівних площ та збільшення врожайності. Проаналізовано причини розпаду землеробських артілей на початку ХХ ст., серед яких недостатнє фінансування, відсутність координуючого органу, компетентних керівників на місцях, законодавчої бази. Розкрито значення землеробських артілей М. В. Левитського, яке полягало не лише у розвитку господарств артільників, а й більш широкому та інтенсивному залученню селян до капіталістичних умов господарювання.

Посилання

Височанський П. Коротка історія кооперативного руху на Україні / П. Височанський. – Х. : Червоний шлях, 1925. – С. 20.

Вовченко В. Б. Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча М. В. Левитського (1859–1936) : історія, реконструкція, зміст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.10 «Документознавство, архівознавство» / В. Б. Вовченко. – К., 2007. – 16 с.

Інститут рукописів Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського (далі ІР НБУ) ф. 290, спр. 3542.

ІР НБУ ф 290, спр. 3577.

ІР НБУВ, ф. 326, спр. 3.

ІР НБУВ, ф. 327, спр. 36.

ІР НУБУ ф.№327 №540.

ІР НБУВ, ф. 327, спр. 832.

Марочко В.І. Українська селянська кооперація. Історико-теоритичний аспект (1861- 1929 рр.) / Марочко В.І.-К.: M. P. Kots Publishing, 1995.-224 c.;

Маслов С. Трудовые земледельческие артели. Их значение, история их организации и устав / С. Маслов. – Ярославль : Ярослав. кредит. союз кооперативов, 1918. – 354 с.

Левитський В.Ф. Земледельческие артели Херсонской губернии // Русская мысль, 1896. - № 9. – С.50-51

Фареній І.А. З історія діяльності «артільного батька» Миколи Левитського у період становлення кооперативного руху (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / І.А. Фареній // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2005.- Вип.9. – С. 193 -201.

Фареній І.А. З історії становлення кооперативного руху в Надніпрянській Україні (друга половина ХІХ-початок ХХст.) / Фареній І.А.-Черкаси: Національний університет ім. Т.Г. Шевченко, 2003.-144 с.

Фаресов И. Земледельчиская и ремесленная кооперация в России / И. Фаресов.-СПб.: Типография М. Меркувшева, 1902.-32с.

Фаресов И. Народники и марксисты / И. Фаресов. -СПб.: Типография М. Меркувшева, 1899.-С.27.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія