Проблема класифікації громадських організацій Польщі.

Автор(и)

  • Yu. V. Okunovska

Ключові слова:

«Третій сектор», суспільство, сфера, волонтерство, інтеграція, ідентичність

Анотація

Процеси розвитку демократичних інститутів у Польщі та зростання громадської активності призвели до розширення діяльності громадського сектору впродовж 1989-2004 рр. Громадські організації у Польщі прийнято ще називати – «неурядовим» або «третім сектором». Це так звана мережа громадських, некомерційних організацій, що покликані вирішувати проблеми суспільства, які не в змозі вирішити державний сектор. Діяльність даних організацій є багатопрофільною та охоплює найважливіші сфери суспільного життя, що зафіксовані у ряді законів Республіки Польща починаючи з 1984 р. та були закріплені у законі від 24 квітня 2003 р. «Про діяльність суспільної користі й волонтерство» серед яких: освіта та наука: спорт та туризм; культура і мистецтво; охорона здоров’я; соціальна допомога; міжнародні зв’язки, питання інтеграції. У зв’язку із диференціацією функцій та завдань організацій неурядового сектору єдиної прийнятої класифікації організацій не існує, вони змінюються в залежності від підходів дослідників. У роботі проаналізовано погляди провідних дослідників з даної теми. Висвітлено джерела та літературу, що розкривають специфіку діяльності громадського сектору Польщі.

Посилання

Bogacz-Wojtanowska E. Zatrudnienie w trzecim sektorze: możliwości i perspektywy. / E. Bogacz-Wojtanowska – Warszawa, 2009. – s. 15-26

Gumkowska M., Herbst J. Najważniejsze pytania- podstawowe fakty. Polski sektor pozarządowy/ М. Gumkowska, J. Herbst/ Електронний ресурс – Warszawa, 2008. – Режим доступу: www.ngo.pl

Gitling М. Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów ludzi wykluczonych społecznie: periodyk naukowy akademii polonijnej/ M. Gitling – 2012 nr 1 (6) - s. 32

Gliński P. Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?/ P. Gliński – Warszawa 2006. – 177 s.

Golinowska S. Polityka spoleczna a proces integracji Polski z Unia Europejska/ S. Golinowska //Nowa dylematy polityki spolecznej – №65 – s.1-32

Dąbrowska J., Gumkowska M,. Wygnański J. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowzch. Raport z badania. Wydawnictwo Stowarzyszenie Klon/Jawor./ J. Dąbrowska , M. Gumkowska, J. Wygnański – Warszawa, 2002 – 123 s.

Załuska M. Prawne i organizacyjne ramy działania organizacji pozarządowych./ М. Załuska – Warszawa, 2004 – 213 s.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet

Rymsza M. Polityka panstwa w obec trzeciego sektora obywatelskiego w Polsce w latach 1989-2006 / M. Rymsza//Trzeci Sektor. – 2006. – Nr.8. – S. 2-10

Frączak P. Budowanie reprezentacji trzeciego sektora, czyli o strukturze ruchu pozarządowego / P. Frączak // Trzeci Sektor. – 2006 – Nr 6 – s. 113-123

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія