Дитяча безпритульність та бездоглядність на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Аналіз періодичних видань.

Автор(и)

  • Yu. R. Moskaleva

Ключові слова:

безпритульність, бездоглядність, благодійність, періодика, журнал, суспільна опіка

Анотація

Значний пласт матеріалів стосовно проблеми соціальної підтримки і доброчинності загалом, та проблем дитячої безпритульності та бездоглядності, зокрема, опубліковано у періодичних виданнях. В статті аналізуються матеріали видань щодо дитячої безпритульності та бездоглядності на території Півдня України з другої половини ХІХ – до початку ХХ століття. Саме в цей період виокремлюється спеціальна періодика з питань благодійності. На сторінках періодичних видань з’являлися критичні огляди літератури, статті європейських дослідників, повідомлялося про кількість покинутих дітей в регіоні та стан розвитку державної і приватної ініціативи у подоланні явища «діти вулиці». В роботі проведено аналіз періодичних видань за обраною проблематикою, визначено основні аспекти, висвітлені на їх сторінках. Доведено, що поява спеціалізованої періодики з питань благодійності внесла позитивні корективи в подолання явищ безпритульності та бездоглядності. Насамперед важливим стає залучення досвіду доброчинності, а також поява спеціального місця для обговорення питань сьогодення, залучення небайдужих до спільної боротьби з дитячою безпритульністю та бездоглядністю.

Посилання

Бобкова О.М. Организация и деятельность Сиротского дома тайного советника А.Я. Фабра / О.М. Бобкова // Культура народов Причерноморья. – 2007. – №85. – С.100–105; Богінська Ю.В. Історичні аспекти розвитку опіки дітей у Криму / Ю.В. Богінська // Наука і освіта. – 2006. – №1/2. – С.61–62; Гребцова И.С. Очерки развития женского благотворительного движения на юге Российской империи (первая половина ХІХ ст.) / И.С. Гребцова, С.А. Накаева. – Одесса, 2007. – 280 с.; Савочка А.М. Становлення та розвиток громадських благодійних товариств Ялтинського повіту (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / А. М. Савочка // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Історичні науки». – 2010. – Т. 23 (62), № 1 : спецвипуск «Історія України» – С. 155–167; Гузенко Ю.І. Становлення і діяльність благодійних об’єднань на півдні України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: на матеріалах Херсонської губернії: дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Ю.І. Гузенко. – К., 2004. – 241 с.

Гончарова Н.О. Благодійна діяльність дворянства Південної України на сторінках «Вестника благотворительности» / Н.О. Гончарова // Інтелігенція і влада. – 2012. – Вип.26: Історія. – С.141-147; Ступак Ф.Я. Благодійність на сторінках періодичних видань (журнал "Детская помощь") / Ф.Я. Ступак // Грані. - № 12 (116) грудень. - С. 108-112.

Трудовая помощь. – 1909. - №4.

Трудовая помощь. – 1909. - №10.

Трудовая помощь. – 1901. - №8.

Трудовая помощь. – 1889. - №1.

Заволжский Ю.И. О причинах неуспешности воспитанников в детских приютах // Трудовая помощь. – 1909. - №4. – С. 335-346.

Вестник благотворительности. – 1898. - №7.

Вестник благотворительности. – 1897. - №3.

Гончарова Н.О. - Вказана праця. - С. 141-147.

Одесский вестник. – 1829. – 17 марта.

Одесский вестник. – 1834. – 14 марта.

Бобкова О.М. Организация и деятельность Сиротского дома тайного советника А.Я. Фабра / О.М. Бобкова // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 85. – С.100-105.

Открытие очага-яслей // Южные ведомости. – 1917. – 16 июля.

Годовой отчет о деятельности Ялтинского благотворительного общества за 1869/1870 год // Таврические губернские ведомости. – 1871. – 4 февр.

Кашкадамов М. Сиротский дом тайного советника Фабра в Симферополе / М. Кашкадамов, П. Аверкиев, О. де-Мезон // Таврические епархиальные ведомости. – 1870. – № 14. – С.460.

Южанин. – 1893. – 19 декабря.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія