Матеріали особового походження родини Шевальових (кінець ХІХ – кінець ХХ ст.).

Автор(и)

  • A.S. Kukhliev

Ключові слова:

наративи, сім’я, спогади, листування, інтерв’ю, некрологи, Шевальови, Одеса

Анотація

Дослідження мікро-історії, повсякденності, історії роду дає можливість звернутися до такої групи джерел як матеріали особового походження, що здатні передати живу тканину повсякденності, дух, атмосферу епохи. Вони можуть бути використані досить ефективно, відобразивши, якою мірою те, що описується в них, є типовим для даного суспільства і часу, або, навпаки, є рідкісним або навіть винятковим, унікальним. Ці джерела служать способом соціальної ідентифікації людей і позначення реальних проблем, які стояли перед ними. Оскільки в центрі наративних матеріалів завжди перебували люди, то через їхнє сприйняття дійсності з’являється можливість всебічно дослідити повсякденність, уявити емоційну атмосферу, дух епохи, свідками та сучасниками якої вони були. Комплексне використання матеріалів особового походження дало можливість представити історію одеської родини Шевальових, з якої постала ціла плеяда неординарних особистостей, чия творча спадщина й понині не втратила своєї значущості. В даній розвідці було систематизовано наративні джерела, присвячені життю членів родини Шевальових. Виявлені дослідником матеріали систематизовано за наступними видами: спогади, матеріали листування, інтерв’ю, некрологи. Встановлено особливості кожного з даного виду джерел, визначено рівень об’єктивності. Всі документи вирізняються особливостями подачі інформації, що дозволяє зануритися в різні історичні епохи, краще зрозуміти авторів, прослідити їхній життєвий шлях.

Посилання

Гоголіна Т.О. Фонд сім’ї Шевальових у рукописному зібранні ОДНБ ім. М. Горького / Т.О. Гоголіна // Скарбниця культури: Зб. ст. Вип. 3. / ОДНБ ім. М. Горького; Ред. І.С. Шелестович. - О.: 2004. - С. 187-197.

Дусман Л. Памяти праведника / Л. Дусман // Ор Самеах. – 1999. – 13 января. – С. 4.

Є.О. Шевальов. Некролог // Чорноморська комуна. - 1946. - 21 травня. - С. 4.

Казьмірчук М.Г. Джерела особового походження / М.Г. Казьмірчук. – К.: Логос, 2010. – 242 с.

Відділ рукописів та рідкісних видань Одеської національної наукової бібліотеки. - Ф. 98/97. - Спр. 1 - Арк. 2.

Музей історії євреїв Одеси «Мігдаль-Шорашим». - КП 2052. - Арк. 1.

Там само. - КП 2072. - Арк. 1.

Там само. - КП 2062. - Арк. 2.

Відділ рукописів та рідкісних видань Одеської національної наукової бібліотеки. - Ф. 98/37. - Спр. 1. - Арк. 1.

Музей історії євреїв Одеси «Мігдаль-Шорашим». - КП 2744. - Арк. 2.

Там само. - КП 2018. - Арк. 1.

Відділ рукописів та рідкісних видань Одеської національної наукової бібліотеки. - Ф. 98/35. - Спр. 1. - Арк. 1.

Некролог памяти профессора Андрея Евгеньевича // Офтальмологический журнал. - 1999. - № 4. - С. 276-277.

Відділ рукописів та рідкісних видань Одеської національної наукової бібліотеки. - Ф. 98/13. – Спр.. 1. - Арк. 4.

Орбатова Т. Семья праведников мира / Т. Орбатова // Одесский вестник. - 2002. - 2 ноября. - С. 7.

Музей історії євреїв Одеси «Мігдаль-Шорашим». - 1998. - 20 листопада. - КП 3620. 17. Відділ рукописів та рідкісних видань Одеської національної наукової бібліотеки. - Ф. 98/1. - Спр. 1. - Арк. 91.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія