Канадознавчі центри на пострадянському просторі (на прикладі України та Росії).

Автор(и)

  • M. V. Burtseva Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної Академії Наук України»

Ключові слова:

канадознавство, пострадянська наука, Канада, Україна, Росія

Анотація

Аналіз діяльності спеціалізованих наукових установ дозволяє ґрунтовно підійти до питання вивченості історії та сучасного стану Канади серед українського і російського наукових кіл. Це в результаті допомагає віднайти невивчені лакуни та перспективи для майбутніх досліджень. Праця містить систематизований огляд українських та російських канадознавчих інституцій, які, своєю чергою, представлені підрозділами академій наук, інститутами, університетськими кафедрами, центрами тощо. Охарактеризовані основні напрямки діяльності кожної із цих структур, акцентовано увагу на специфіці канадознавчих центрів та особливостях напрямків їх досліджень. Визначено основні форми наукової активності означених центрів, серед яких традиційними є: організація конференцій, семінарів, круглих столів, публікація спеціалізованих збірок та фахових видань. У статті визначено продовження діяльності канадознавчих інституцій, започаткованих ще у радянські часи, які переважно розташовані та діють у Росії. Виявлено, що наукові центри, які спеціалізуються на вивченні Канади в Україні, виникли переважно у період незалежності. Автором зазначено, що не зважаючи на те, що діяльність канадознавчих центрів у РФ на даному етапі є більш розвиненою, аніж в Україні, цей напрям досліджень є доволі перспективним у нашій країні.

Посилання

Бессонова М.М. Канадознавство у незалежній Україні: проблеми та перспективи / Марина Бессонова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування основних напрямів розвитку соціогуманітарних наук» (Дніпродзержинськ, 11-12 квітня 2014 р.) – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014. – С. 57-59.

Інститут Дослідження Української Діаспори [Електронний ресурс]: [Національний університет «Острозька академія»] – Електронні дані. – Режим доступа: http://www.oa.edu.ua/ua/institutes/diaspora (дата звернення 13.12.2015). – Назва з екрана.

Кафедра американских исследований [Електронний ресурс]: [Санкт-Петербургский Государственный університет] – Електронні дані. – Режим доступа: http://sir.spbu.ru/fakultet/structure/chair/sai/ (дата звернення 12.12.2015). – Назва з екрана.

Коленеко В. А. Французская Канада в прошлом и настоящем. Очерки по истории Квебека в XVII–XX вв. / В.А. Коленеко. – М., 2006.

Макар Ю. Розвиток канадознавства в Чернівецькому університеті / Юрій Макар // Матеріали першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 р. – Чернівці: 2011. – С. 12-18.

О РОИК [Електронний ресурс]: [Российское общество изучения Канады] – Електронні дані. – Режим доступа: http://www.racs.ru/about_us/oroik.htm (дата звернення 10.12.2015). – Назва з екрана.

Опис центру канадських студій ім. Р. Гнатишина, цілі та напрямки діяльності [Електронний ресурс]: [Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича] – Електронні дані. – Режим доступа: http://rhcsc.chnu.edu.

ктронний ресурс]: [Российская Академия наук] – Електронні дані. – Режим доступа: http://iskraua/index.php?page=ua (дата звернення 12.12.2015). – Назва з екрану.

Отдел Канады [Елеn.ru/show.php?id=86 (дата звернення 09.12.2015). – Назва з екрана.

Центр Американа [Електронний ресурс]: [Волгоградский государственный университет] – Електронні дані. – Режим доступа: http://www.volsu.ru/struct/departments/fimost/relations/Americana/ (дата звернення 13.12.2015). – Назва з екрана.

Центр изучениня Канады [Електронний ресурс]: [Санкт-Петербургский государственный экономический уиверситет] – Електронні дані. – Режим доступа: http://finec.unecon.ru/university/organization/association_ru/ccs_ru/ (дата звернення 11.12.2015). – Назва з екрана.

Центр канадознавства Інституту іноземної філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки [Електронний ресурс]: [Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки] – Електронні дані. – Режим доступа: http://eenu.edu.ua/uk/structure/centr-kanodoznavstva-institutu-inozemnoyi-filologiyi-snu-imeni-lesiukrayinki (дата звернення 14.12.2015). – Назва з екрану.

Центр канадознавства Національного університету «Острозька академія» [Електронний ресурс]: [Національний університет «Острозька академія»] – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.oa.edu.ua/ua/etc/canada_ua (дата звернення 09.12.2015). – Назва з екрану.

Центр североамериканских исследований [Електронний ресурс]: [Сайт Российской Академии наук] – Електронні дані. – Режим доступа: http://igh.ru/sectors/otdel-regionalnyxissledovanij/zentr-severoamerikanskih-issledovanii (дата звернення 13.12.2015). – Назва з екрана.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія