Парадигмальність середньовічного міста – між трансцендентною метою і земною прагматикою.

Автор(и)

  • O. Turenko Донецький юридичний інститут МВС України (м. Кривий Ріг)

Ключові слова:

civitas, екзегеза, Respublica Christianorum, парадигма

Анотація

Виявляється концептуальні екзегези, які легалізували в уявленої картині світу Середньовіччя феномен міста. Зазначається, що середньовічне місто затвердилося у світогляді цієї доби як один і бажаних просторів реалізації Respublica Christianorum, як утілення трансцендентних і земних змістів сумісності християн, як договірна спільність, що оберігає людину від загроз гріховного світу і надає їй плідну можливість удосконалення. Таке уявлення було легалізоване завдяки Августинової доктрині civitas permixta, яка поєдналась з інтерпретацією ідеї античного civitasа. Такий синтез був покликаний затвердити новий соціально-політичний порядок – справедливого миру і злагоди всіх соціальних елементів в місті, вільного життя городян. Протистояла доктрині civitas permixt імперська ідея, яка лишала індивідів і асоціації вільного вибору, можливості удосконалюватися і служити трансцендентному. Формування середньовічного міста мало як духовні, так і прагматично- мирські задачі, які втілювалися «земними засобами» і затверджували особисту атмосферу міста, яка вміщувала в себе трансцендентні прагнення християнства і мирські, корпоративно- природні бажання людей жити в злагоді, поєднуючись у духовно-виробничі асоціації.

Посилання

Августин Блаженный. О граде Божием / Блаженный Августин. – Мн. : Харвест, М. : АСТ, 2000. – 1296 с.

Святой Аврелий Августин. Слово о разорении города Рима / Августин Аврелий. Пред. и перев. с латин. С.А. Степанцова // Вестник древней истории. – 2001. – № 2. – С. 245-250.

Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма / А.М. Барг. – М. : Мысль, 1987. – 348 с.

Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы / С.С. Аверинцев. – М. : «Наука», 1977. – 320 с.

Кнабе Г.С. Древний Рим – история и повседневность: очерки / Г.С. Кнабе. – М. : Искусство, 1986. – 208 с.

Арендт Х. Vita activа, или О деятельной жизни / Ханна Арендт, пер. с нем. и англ. В.В. Бибихина; под ред. Д. М. Носова – СПб. : Алетея, 2000. – 437 с.

Уколова В.И. Город как парадигма средневековой культуры / В.И. Уколова // Средние века. Вып. 61. – М. : Наука, 2000. – С. 154-168.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філософія