Міф про Одіссея: семантачна модель, варіативність рецепцій та інтерпретацій.

Автор(и)

  • S.O. Stasenko

Ключові слова:

міф, логос, випробування, духовна влада, іудео-еллінська традиція

Анотація

Міф є зразком не «примітивного», але «первісного» мислення. І в якості такого, міф задає семантичні матриці, які наповнюються змістом залежно від контексту тої чи іншої епохи або внутрішнього світу суб'єкту, який звертається до міфу. Зважаючи на відсутність у міфі раціонального інструментарію для пояснення складних явищ соціального життя, у міфі використовується звернення до типових ситуацій, які виступають моделями для пояснення існуючих процесів. Однією з таких ситуацій є боротьба героя міфу з випробуваннями, в процесі якої він отримує духовну владу і силу. Міф про Одіссея розкриває динаміку і трагізм даного процесу, що демонструють численні рецепції та інтерпретації гомерівського міфу про Одіссея.

Посилання

Біблія. Український переклад І. Огієнка // https://www.bibleonline.ru/bible/ukr/

Библия. Русский синодальный перевод // https://www.bibleonline.ru/bible/rus/

Бычков В.В. Миф в пространстве художественной символизации (пролегомены к современной философии искусства) / В. Бычков // Вопросы философии. — 2013. — №9. — С.125-135.

Генис А.А. Новый перевод Гомера / Поверх барьеров — Американский час. Гость — классицист Григорий Стариковский // http://www.svoboda.org/content/transcript/27411177.html

Гомер. Одіссея / Переклад з старогрецької Бориса Тена. — Харків: Фоліо, 2004. — 574 с.

Гомер. Одиссея / [Пер. В. Вересаева; примеч. С. Поляковой]. — М.: Гослитиздат, 1953. — 320 с.

Гомер. Одиссея. Песнь первая / [Пер/ с др.греч. и предисл. М.А. Амелина] // Новый Мир. — 2013. — № 2 // http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2013/2/g9.html

Зарубежная поэзия в переводах В. А. Жуковского. В 2-х тт. Т. 1 / [Сост. А. А. Гугнин, И. М. Семенко]. — М.: Радуга, 1985. — 608c.

Лосев А.Ф. Диалектика мифа / [Сост., подг. текста, общ. ред. А.А. Тахо-Годи, В.П. Троицкого]. — М.: Мысль, 2001. — 558 с.

Homer, The Odyssey / Samuel Butler, Based on public domain edition, revised by Timothy Power and Gregory Nagy., Ed. // http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0218%3Abook%3D1%3 Acard%3D4

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філософія