Відкритість публічного простору і комфорт приватного.

Автор(и)

  • M.V. Kolinko

Ключові слова:

приватний простір, публічний простір, індивідуальне, колективне, межі приватного

Анотація

Статтю присвячено визначенню меж приватного/ публічного, що допомагає зрозуміти інтерпретації політичного і неполітичного у певному суспільстві. Ця проблема стає все актуальнішою в умовах розірваних війною зв’язків окремих територій Донбасу з іншими регіонами України. Повернення в український публічний простір має бути усвідомленим. Iдентифікація України як чужого іншого не має історичних підстав, а штучно формується на даний час під впливом закритого інформаційного поля. Для руйнування ізоляції необхідно забезпечити доступ усіх територій до інформаційного простору України, налагоджувати систему комунікативних і інших зв’язків. Публічна сфера покликана берегти і забезпечувати свободу приватного життя.

Посилання

Weintraub J. Varieties and Vicissitudes of Public Space // Metropolis: Center and Symbol of Times, Philip Kasinitz, Ed., 1995. – P. 280-319.

Диденко М. Концептуализация публичности: основные подходы / Cоціальні виміри суспільства. Вип. 11. – К.: Інститут соціології НАН України, 2008. – С. 52-62.

Иванова Е. Публичное: приватизация приватного / Женщины в политике: новые подходы к политическому. – Вып. 3 (2013). Электронный ресурс. – Режим доступу: http://www.fempol.com/sites/default/files/archives.

Арендт Х. Vita activа, или О деятельной жизни: Пер. с нем. и англ. В. В. Бибихина; под ред. Д. М. Носова / Х. Арендт. – СПб: Алетейя, 2000. – 437 с.

Ідея культури: виклики сучасної цивілізації / Є. К. Бистрицький, С. В. Пролеєв, Р. В. Кобець, Р. В. Зимовець. – К.: «Альтерпрес», 2003. – 192 с.

Волковинська В. О. Публічне і приватне: необхідність кордонів чи криза інтерпретації / Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17). – С. 46-50.

Arendt H. The Human Condition / Hannah Arendt. – University of Chicago Press, 1998. – 370 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філософія