Про унікальність і багатство кличного відмінка української мови (у порівнянні з вокативом інших мов).

Автор(и)

  • Yu. L. Starovoit Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

кличний відмінок, вокатив, українська мова, компаративізм, освіта, викладання мови

Анотація

У проведеному дослідженні розглядаються форми українського кличного відмінка у порівнянні з вокативами, що збереглися в інших мовах індоєвропейської мовної сім’ї. Компаративний аналіз фактів української, російської, білоруської, литовської, латиської, польської, чеської, словацької, сербохорватської, болгарської, латинської, давньо- і новогрецької, румунської, санскриту і кельтських мов дозволяє розкрити наявний взаємозв’язок наших граматичних форм та продемонструвати виняткове багатство форм українського кличного відмінка. Спираючись на отримані дані, автор звертається до працівників освіти і наголошує на необхідності докладати сконцентрованих зусиль задля збереження вітчизняного вокатива як виняткового багатства, успадкованого народом від праіндоєвропейської основи і розвиненого у процесі столітнього розвитку рідної мови. Збереження і повсякденне використання кличного відмінка нашої мови сприятиме її особливої виразності та поетизму у всіх сферах використання.

Посилання

Александравичюс Ю. Литовский язык = Lietuviu kalba. – 3-е стер. изд / Ю. Александравичюс. – Вильнюс : Мокслас, 1989. – 534 с.

Лингвистический энциклопедический словарь/ гл. ред. В.Н.Ярцева. - М.; Сов. энциклопедия, 1990. – 695 с.

Тріандафіллідіс М.А. Мала граматика новогрецької мови / М.А. Тріандафіллідіс; пер. з новогрецької Н.Клименко та О.Пономарів; Салоніцький ун-т ім. Аристотеля; Ін-т новогрецької мови (фонд Маноліса Тріандафіллідиса). – Салоніки: Салоніцький ун-т ім. Аристотеля, 2003. – 262 с.

Мистрик Йозеф. Грамматика словацкого языка/ Йозеф Мистрик . – Prve vydanie. – Братислава: Словацкое пед. изд-во, 1985. – 182 с.

Озерова Н.П. Номинация адресата речи в русском и украинском язиках / Н.П. Озерова // Русское языкознание. – Киев, 1991. С.13 – 16.

Покровская З.А. Латинский язык: учеб. для вузов/ З.А. Покровская, Н.Л. Кацман. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1987. – 368 с.

Полонский А.В. Эготив, вокатив, номинатив: субъект и падежная парадигма/ А.В. Полонский // Русский язик за рубежом. – Москва, 2001. - №3. – С. 46 – 51.

Реформатский А.А. Введение в языковедение / А.А.Реформатский; под ред. В. А. Виноградова. — М.: Аспект Пресс. 1998. – 488c.

Славятинская М.Н. Учебник древнегреческого языка / М.Н. Славятинская. ‒ 2-е изд., испр. и доп. – М.: Филоматис, 2003. – 620 с.

Український правопис/АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Ін-т укр. мови. – 4-те вид. випр. й доп. – К.: Наук. думка, 1993. – 240 с.

Τα νεα ελληνικα για ξενους/ Αριστοτελειο παν-ιο Θεσσαλονικης. – Θεσσαλονικη: Ιδρυμα Μ.Τριανταφυλλιδη, 1994. – 347 σ.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія