До проблеми відчуження у новелі Ігоря Костецького «Ми з Недж».

Автор(и)

  • O. E. Solovey

Ключові слова:

відчуження, експресіонізм, абсурдизм, гуманізм, ідеалізм, етика, свобода

Анотація

Стаття присвячена проблемі відчуження в малій прозі Ігоря Костецького раннього (абсурдистського) періоду творчости й розглядається конкретно на матеріялі новели «Ми з Недж» (написана 1944-го року в Німеччині). Центральною проблемою в малій прозі письменника цього періоду є проблема відчуження (алієнації), реалізована як на змістовому рівні, так і на рівні форми (за влучним висловом письменника, «це гротескова оптика й учуднена пластика»). Чи не найзаповітнішою метою письменника було запропонувати шляхи подолання цієї понад гострої проблеми, пов’язаної з руйнівними наслідками Другої світової війни: розривом міжлюдських стосунків, кризою віри та гуманізму, цинізмом, надмірним (егоїстичним) раціоналізмом, недовірою, зневірою у вічних цінностях тощо. Пробиваючись крізь тугі шари колючої (учудненої) мови твору, персонажі насправді долають перешкоди, що виникають перед ними, заважаючи відчути в людині людину (так звану суб’єктність людської особистости) і поділитися з нею власним теплом і любов’ю. З дрібних деталей і туманних реплік раз-у-раз виступають і надалі лише увиразнюються чіткі контури гуманістичного материка художнього світу І.Костецького, письменника, місією якого було довести власним ідеалізмом (життєвим і творчим прикладом), що неможливе – можливе.

Посилання

Барка В. Експресіоністична проза Ігоря Костецького / Василь Барка // Сучасність. – 1963. – Число 5. – С. 40 – 46.

[Відвідини «На горі»: Бесіда Юрія Соловія з Ігорем Костецьким та його дружиною Елізабет Котмаєр] // Костецький І. Тобі належить цілий світ: Вибрані твори. – К.: Критика, 2005. – С. 95 – 113.

Грабович Г. Недооцінений Костецький / Григорій Грабович // Грабович Г. Тексти і маски. – К.: Критика, 2005. – С. 258 – 267.

Костецький І. Ми з Недж: Скалка з епосу / Ігор Костецький // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – № 136. – С. 126 – 132.

Костецький І. Зіновій Бережан // Костецький І. Тобі належить цілий світ: Вибрані твори. – К.: Критика, 2005. – С. 114 – 160.

Костецький І. Начерки передмови до нездійсненого видання зібраних творів // Костецький І. Тобі належить цілий світ: Вибрані твори. – К.: Критика, 2005. – С. 517 – 520.

Павличко С. Нігілістичний модернізм Костецького / Соломія Павличко // Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: Монографія. – К.: Либідь, 1999. – С. 345 – 390.

Петров В. Ігор Костецький та його критики / Віктор Петров // Петров В. Розвідки: В 3 т. – К.: Темпора, 2013. – Т. 2. – С. 715 – 718.

Петров В. Екзистенціялізм і ми / Віктор Петров // Петров В. Розвідки: В 3 т. – К.: Темпора, 2013. – Т. 2. – С. 871 – 883.

Стех М. Р. Пошуки / Марко Роберт Стех // Костецький І. Тобі належить цілий світ: Вибрані твори. – К.: Критика, 2005. – С. 7 – 19.

Стех М. Р. Примітки // Костецький І. Тобі належить цілий світ: Вибрані твори. – К.: Критика, 2005. – С. 521 – 526.

Финкелстайн С. Экзистенциализм и проблема отчуждения в американской литературе: Монография / Сидни Финкелстайн / Пер. с англ. Э. Медниковой, предисловие А. Аникста. – М.: Прогресс, 1967. – 320 с.

Шевчук Гр. [Ю.Шевельов]. Право на експеримент і його межі / Юрій Шевельов // Українська трибуна. – 1947. – 16 лютого.

Stech M. R. Kostetsky, Ihor [Електронний ресурс] / Marko Robert Stech, Danylo Husar Struk // Internet Encyclopedia of Ukraine. – Режим доступу: http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CK%5CO%5CKostetskyIhor.htm

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія