Екзистенційна концепція людини і світу у драмі Юрія Косача «Кортез і безталанна».

Автор(и)

  • M. A. Reutova

Ключові слова:

екзистенціалізм, філософія, абсурд, відчуження, самотність, вибір, свобода, смерть, драма

Анотація

Філософія екзистенціалізму, що зародилася в Європі 30-40-х років й розвинулася в 50-60-ті роки ХХ століття, мала відчутний вплив на світоглядно-художню позицію письменників української еміграції. У статті виявлено вплив цієї філософії на художні концепції світу і людини: Юрія Косача, Ігоря Костецького, Людмили Коваленко, Богдана Бойчука. Обґрунтовано, що Юрій Косач творчо осмислює ключові екзистенційні питання, відповідно до сучасного йому культурно-естетичного та історичного контекстів, відображаючи автопсихологічні мотиви на тлі епохи. Виявлено оригінальні риси мистецької платформи Юрія Косача в компаративному аспекті. Акцентовано на екзистенційній основі драматичного твору «Кортез і безталанна», на категоріях абсурду, самотності, вибору і свободи, смерті як базових для естетичної концепції автора. Аналіз драми в контексті філософії екзистенціалізму здійснено завдяки використанню таких методів: культурно- історичного, психологічного та біографічного.

Посилання

Беспутна С. О. Мотив абсурду в драматургії української діаспори середини ХХ століття / С. О. Беспутна // Наук. зап. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер.: Літературознавство. – 2008. – Вип. 4 (56), ч. 2. – С. 132–138.

Василишин І. П. Епоха й людина в художньо-екзистенційному вимірі літератури періоду ДіПі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : Спец. 10.01.01 / І. П. Василишин. – Львів, 2008. – 18 с.

Войтенко В. Юрій Косач // Слово Просвіти – 2005. – 3-9 листоп. (Чис. 44). – С. 11-17.

Залеська-Онишкевич Л. Близнята ще зустрінуться. Антологія драматургії української діаспори. – К., 1997. – С. 69.

Камю А. Вибрані твори: у 3-х тт. – Т.3. – Харків, 1997. – С.72-90.

Косач Ю. З нотатника в міждіб’я / Юрій Косач // Рідне слово. – 1946. – № 4. – С. 86-90.

Косач Ю. Театр екзистенціялізму / Юрій Косач // Арка. – 1947. – №1. – С. 9.

Косач Ю. Кортез і Безталанна : драма / Ю. Косач // Сучасність – 1998. – № 5. – С. 12- 49.

Костецький Ігор. Тобі належить цілий світ. Вибр. твори / Ігор Костецький [упорядкув., ст., прим. М. Р. Стех]. – К. : Критика, 2005. – 528 с.

Лепьохін Є. «Граничні ситуації»: роль і значення у літературі екзистенціалізму / Є. Лепьохін // Вісник Львів. нац. унів. ім. І. Франка. – Львів, 2009. – Вип. 2. – С. 5-11.

Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори / Хосе Ортега-і-Гасет. – К. : Основи, 1994. – 424 с.

Пропп В. Я. Русская сказка. – Лабиринт, 1984. – 124 с.

Ращенко А. Особливості модифікації екзистенційної концепції героя і світу в художніх світоглядах Ю. Косача та І. Костецького // Рідна школа – 2003. – № 7– С. 457-461.

Сартр Жан Поль. Дороги свободы / Жан-Поль Сартр; [пер. с франц. Д. Вальяно, Л. Григорьян]. – Х. : Фолио, 1997. – (Вершины). – Т. 1: Возраст зрелости. – Х. : Фолио, 1997. – 367 с.

Хамітов Н. Самотність як феномен людського буття: автореф. дис. ... доктора філос. наук: 09.0004./ НАН України, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди / Н.Хамітов – К., 1998. – 34 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія