Сценарії Василя Стуса в ракурсі художності.

Автор(и)

  • O. V. Punina

Ключові слова:

сценарій, художність, текст, образність, експресіонізм

Анотація

У статті сценарний текст Василя Стуса постає об’єктом наукового розгляду в ракурсі його потенційної художності. Сценарії «Ожидание», «[Холодне, з дірками хмільної тьмяної сині, небо]» запропоновано прочитувати як авторські, де зовнішня форма лібрето й кінодраматургічних сцен наповнена експресіоністичним змістом. Для реалізації поставленої мети використано низку матеріалів (звернення, листи), в яких є вказівки на читацьке та креаторське взаємнення Василя Стуса зі сценаріями. Для письменника робота над сценарієм бачилася перспективною не лише у зв’язку з можливістю розпочати близьку до бажаної діяльність, а й новим форматом художнього осмислення дійсності. Прагнення Стуса продукувати кінодраматургічну форму було пов’язане з можливістю вступити у 1971 році на сценарні курси в Москві, узявши участь у конкурсі сценаріїв. Наукове прочитання сценаріїв автора дає можливість говорити про потенційну художність (на що спочатку вказував у коментарях до друкованих сценаріїв текстолог Микола Гончарук) як виразний маркер насамперед за рахунок смислового навантаження ключових образів. Сценарний текст як “стенограма емоційного пориву” (С. Ейзенштейн) реалізує основне завдання письменницької праці за В. Стусом: розкриває “біографію душі”, зокрема за рахунок художнього осмислення категорій самотності й творчості.

Посилання

Андреев А. Н. Целостный анализ литературного произведения / Анатолий Николаевич Андреев. ‒ Мн. : НМЦентр, 1995. ‒ 144 с.

Василь Стус: Поет і Громадянин. Книга спогадів та роздумів / упоряд. В. Овсієнко. ‒ К. : ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2013. ‒ 684 с.

Довженко О. Твори: в 5 т. / Олександр Довженко; [упоряд. Ю. Солнцева]. – К. : Дніпро, 1983 ‒ 1985 – Т. 4 (Статті, виступи, лекції). – 1984. – 351 с.

История советского кино. 1917-1967: в 4 т. / [сост. Х. Абул-Хасымова и др.]. – М. : Искусство, 1969-1973 – Т. 1. 1917-1931. – 1969. – 755 с.

Корнієнко І. Мистецтво кіно. Принципи і художні засоби / Іван Корнієнко. – К. : Мистецтво, 1974. – 239 с.

Лядов М. Сценарій. Основи кіно-драматургії та техніка сценарія; [за ред. худ. від. управл. ВУФКУ] / М. Лядов. – К. : УКРТЕАКІНО-ВИДАВ, 1930. – 92 с.

Митта А. Кино между адом и раем [Электронный ресурс] / Александр Митта. ‒ М. : Дом «Подкова», 1999. ‒ Режим доступа: http://royallib.com/book/mitta_aleksandr/kino_megdu_adom_i_raem.html

Нехорошев Л. Н. Драматургия фильма / Леонид Николаевич Нехорошев. ‒ М. : ВГИК, 2009. ‒ 344 с.

Роднянская И. Б. Художественность / И. Б. Роднянская // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина. ‒ М. : НПК «Интелвак», 2001. ‒ Стб. 1177- 1180.

Стус В. Твори: у 4 т., 6 кн. / [ред. кол. С. Гальченко, М. Гончарук та ін.] / Василь Стус. – Львів : Просвіта, 1994 – 1999 – Т. 4: Повісті та оповідання. Незакінчені твори. Сценарії. Літературна критика. Заяви, публіцистичні листи та звернення. З таборового зошита. – 1994. – 544 с.

Стус В. Твори: у 4 т., 6 кн. / [ред. кол. С. Гальченко, М. Гончарук та ін.] / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1994 – 1999 – Т. 6. Кн. 1: Листи до рідних / упор. О. Дворко, М. Коцюбинська. – 1997. – 496 с.

Стус В. Твори: у 4 т., 6 кн. / [ред. кол. С. Гальченко, М. Гончарук та ін.] / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1994 – 1999 – Т. 6. Кн. 2: Листи до друзів та знайомих / упор. О. Дворко, М. Коцюбинська. – 1997. – 264 с.

Стус Д. Василь Стус: життя як творчість / Дмитро Стус. – К. : Факт, 2005. – 368 с.

Туркин В. К. Драматургия кино: очерки по теории и практике киносценария / Валентин Константинович Туркин. ‒ М. : ВГИК, 2007. ‒ 320 с.

Экспрессионизм. Драма. Живопись. Графика. Музыка. Кино: сборник статей. ‒ М. : Наука, 1966. ‒ 155 с.

Энциклопедический словарь экспрессионизма / гл. ред. П. М. Топер. ‒ М. : ИМЛИ РАН, 2008. ‒ 736 с.

Яструбецька Г. І. Динаміка українського літературного експресіонізму: монографія / Галина Іванівна Яструбецька. ‒ Луцьк : ПВД «Твердиня», 2013. ‒ 380 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія