Проблема автор – герой у романі Віталія Бендера «Фронтові дороги».

Автор(и)

  • V. A. Prosalova

Ключові слова:

роман, автор, герой, автор-творець, наратор, хронотоп дороги

Анотація

У реферованій статті застосовано біографічний метод дослідження для виявлення зв’язку між «біографічним» автором і головним героєм роману Віталія Бендера «Фронтові дороги» – Михайлом Мартюком. Актуальність статті зумовлена відсутністю літературознавчих досліджень про творчість українського письменника-експатріанта Віталія Бендера, необхідністю введення його доробку в науковий і читацький обіг. Автором статті з’ясовано, що в основу роману «Фронтові дороги» були покладені події воєнного лихоліття, обґрунтовано подібність життєвих шляхів автора і героя, виявлено значний ступінь аутентичності твору, який написав свідок і учасник воєнних подій в умовах свободи слова. Ця обставина дала можливість автору-творцю не прикрашувати зображених людей, а показувати їх в усій складності й неоднозначності ситуації, у сумнівах і ваганнях – усупереч вітчизняному офіційному дискурсу. У статті підкреслюється, що Віталій Бендер не прагнув бути суддею зображених людей і подій, а лише свідком того, що відбувалося в роки Другої світової війни на окупованій ворогом території. Звернено увагу на амбівалентні взаємозв’язки «біографічного» автора і автора- творця, виявлено, що «біографічний» автор приховується у творі під чужим ім’ям. Водночас встановлено, що герой роману «Фронтові дороги» Михайло Мартюк сам стає автором, описуючи свою фронтову молодість.

Посилання

Бахтин М. Эстетика словесного творчества / Сост. С. Г. Бочаров, прим. С.С. Аверинцев и С. Г. Бочаров / Михаил Бахтин. – М. : Искусство, 1979. – 423 с.

Бендер В. Марш молодости / Віталій Бендер. – К.: Юніверс, 2005. – 883 с.

Василенко Р. Ех, дороги... // Життя в гримі та без (шляхами діаспори): Мемуари, поезії, публіцистика / Ростислав Василенко. – К. : Рада, 1999. – С. 366-369.

Гром’як Р. Еміграція і художня література: грані, проблеми і методи дослідження / Роман Гром’як // Гром’як Р. Давнє і сучасне: Вибрані статті з літературознавства. – Тернопіль : Лілея, 1997. – С. 247-251.

Дальний М. Вибране листування з Віталієм Бендером / Мар’ян Дальний // Дальний М. (Горгота) Вибране: Люди – події – коментарі. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 491-502.

Дальний М. Прощай, Віталію-друже! / Мар’ян Дальний // Дальний М. (Горгота) Вибране: Люди – події – коментарі. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 230-232.

Качуровський І. В. Покоління Другої світової війни в літературі української діаспори / Ігор Качуровський // Променисті сильвети: лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 514-531.

Ковалів Ю.І. Автор // Літературна енциклопедія / Автор-укладач Ковалів Ю. І. – Т. 1. – К. : Вид. центр «Академія», 2007. – С. 23-25.

Коновал О. Жив з Україною в серці / Олексій Коновал // Бендер В. Марш молодости. – К. : Юніверс, 2005. – С. 5-9.

Констанкевич І. Українська проза першої половини ХХ століття: автобіографічний дискурс. Монографія / Ірина Констанкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 420 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія