Кореферентність як мовне явище у вітчизняних студіях.

Автор(и)

  • H. V. Osipchuk Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Ключові слова:

референція, кореферентність, лінгвістика, текстотвірний чинник, тотожні найменування, образно-композиційна функція, змістова функція, стилістична функція

Анотація

Аналіз наукових розвідок українських дослідників дає можливість глибше з’ясувати лінгвістичну сутність мовного явища кореферентності. У часовому просторі напрацювання вітчизняних науковців перебувають на початковому етапі. Вивчено формально-семантичні співвідношення синтаксичних одиниць з урахуванням їх структурно-семантичних і функціональних особливостей; проаналізовано кореферентність як важливу текстову категорію, що забезпечує його референційність, тематичну неперевершеність та інформаційну завершеність. Досліджено три класифікації тотожних найменувань. Визначено, що термін кореферентність, запроваджений лінгвістами значно раніше, та у сучасному мовознавстві використовується в процесі дослідження лексики, морфології, синтаксису, стилістики. У науковій праці окреслено основні теоретичні аспекти вивчення кореферентності, проаналізовано філософську та логічну сутність мовного явища. З’ясовано значення досліджуваного лінгвістичного терміну. Простежено значення кореферентів як текстотвірних чинників. Встановлено внесок українських дослідників у напрямку розширення аспектів вивчення мовного явища зарубіжними ученими, звернено увагу на методики сучасних лінгвістичних розвідок.

Посилання

Арутюнова Н. Д. Лингвистические проблемы референции / Н. Д. Арутюнова // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 13. – Логика и лингвистика (Проблемы референции) / Отв. ред. Н. Д. Арютюнова. – М. : Радуга, 1982. – С. 5 – 40.

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1999. – 896 с.

Горголюк Н. Г. Речення тотожності в сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.філолог.наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. Горголюк. – Київ, 2005. – 20 с.

Гуйванюк Н. В. Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксичних одиниць / Н. В. Гуйванюк. – Чернівці : Рута, 1999. – 336 с.

Єрмоленко С. Я. Синтаксис віршованої мови (на матеріалі української радянської поезії) / С. Я. Єрмоленко. – К. : Наукова думка, 1969. – 94 с.

Єрмоленко С. Я. Синтаксис і стилістична семантика / С. Я. Єрмоленко. – К. : Наукова думка, 1982. – 210 с.

Калініченко І. П. Слова мовленнєвої семантики як заміщувачі висловлення у тексті / І. П. Калініченко // Семантико-стилістична будова тексту та функціонування одиниць різних мовних рівнів. – К. : Київ. лінгвістичний ун-тет, 1995. – С. 21 – 24.

Куриляк Л. П. Кореферентність у сучасному українському текстотворенні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.філолог.наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. П. Куриляк. – Івано-Франківськ, 2004. – 24 с.

Максим’юк О. В. Кореферентність нерозкладних компонентів у структурі речення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. В. Максим’юк. – Чернівці, 2006. – 20 с.

Микитюк І. М. Функціонування вторинної композиційно зумовленої номінації у художньому тексті (на матеріалі короткого англомовного оповідання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. М. Микитюк. – Львів, 2003. – 20 с.

Фреге Г. Смысл и денотат / Г. Фреге // Семиотика и информатика. – Вып. 8. – М.: ВИНИТИ, 1977. – С. 181 – 210.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія