Оніми в художньому дискурсі Макса Кідрука (на матеріалі роману «Твердиня»).

Автор(и)

  • O. A. Moroz Маріупольський державний університет

Ключові слова:

власне ім’я, літературно-художня ономастика, літературно-художній онім, текстотвірна функція оніма, інформативна функція оніма, експресивна функція оніма, епічно-фантастичний принцип добору власного імені, антропонім, топонім

Анотація

У сучасній ономастиці актуальним напрямком студій є вивчення особливостей функціонування власних імен у художньому дискурсі. Їх дослідження на матеріалі сучасної української літератури, зокрема пригодницько-фантастичного жанру, відкриває нові обрії літературно-художньої ономастики, дозволяючи розширити уже сформовані теоретичні положення в межах цієї науки. У розвідці окреслено основні здобутки в галузі ономастики, зокрема в плані дослідження специфіки функціонування власного імені в художньому дискурсі. Обґрунтовується термін літературно-художній онім, під яким розуміється та чи інша власна назва, уживана в художньому просторі. Узагальнено функції, які ім’я виконує в художньому творі. Здійснено аналіз основник теоретичних напрацювань у межах літературно-художньої ономастики, при цьому визначено загальну специфіку власного імені в художньому дискурсі. На матеріалі роману Макса Кідрука «Твердиня» установлено типологію імен, використовуваних у цьому творі, виділено основні їх функції, визначено специфіку оніма в жанрі фантастики.

Посилання

Белей Л. Функціонально-стилістичні можливості української літературно-художньої антропонімії ХІХ-ХХ ст. / Любомир Белей. – Ужгород, 199. – 120 с.

Бока О. В. Статус промовистих імен у художньому дискурсі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://otherreferats.allbest.ru/languages/00080536_0.html

Гриценко Т. Б. Ономастикон художнього тексту як окрема мікросистема (на матеріалі історичних романів про Хмельниччину) / Т. Б. Гриценко // Науковий вісник. – Ізмаїл. – 2002. – № 12. – С. 105-110.

Зинин С. И. Введение в поэтическую ономастику [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://planeta–imen.narod.ru/litonomastika/main.html

Калинкин В. М. Поэтика онима / Валерий Михайлович Калинкин. – Донецк: Юго- Восток, 1999. – 408 с.

Карпенко Ю. О. Власні назви в художній літературі / Ю. О. Карпенко // Карпенко Ю. О. Літературна ономастика : Збірник статей. – Одеса: Астропринт, 2008. – С. 9-11.

Карпенко Ю. Дещо про вивчення власних назв / Ю. Карпенко // Українська мова. – 2010.– № 1.– С. 39-45.

Карпенко Ю. А. Специфика имени собственного в художественной литературе / Ю. А. Карпенко // Карпенко Ю. О. Літературна ономастика : Збірник статей. – Одеса: Астропринт, 2008. – С. 205-220.

Карпенко Ю. А. Поэтика фантастической антропонимии («Марсианская хроника» Р. Брэдбери) / Ю. А. Карпенко // Карпенко Ю. О. Літературна ономастика : Збірник статей. – Одеса: Астропринт, 2008. – С. 307-308.

Кідрук М. Твердиня / Макс Кідрук.– Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 592 с.

Лукаш Г. П. Ономастикон прозових творів Володимира Винниченка автореф. дис. ... канд. філ. наук : 10.02.01 – українська мова / Г. П. Лукаш; Дніпропетровський державний університет, Дніпропетровськ, 1997. – 17 с.

Лукаш Г. П. Семантична структура конотативних власних назв / Г. П. Лукаш // Ономастичні науки. – 2009. – № 1(3). – С. 53-58.

Макс Кідрук [офіційна сторінка] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vk.com/max_kidruk_writer

Мельник Г. І. Міркування про теоретичні засади літературної ономастики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://karpenko.in.ua/wp– content/uploads/2013/02/Melnik11.pdf

Селіверстова Л. І. Ономастикон у поетичному ідіолекті Яра Славутича: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 10.02.01 / Л. І. Селіверстова; наук. керівник В. С. Калашник; Інститут української мови НАН України, відділ стилістики та культури мови, м. Київ, 2003. – 15 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія