Структурно-семантична організація композитів у говірках Центрального Поділля.

Автор(и)

  • H. P. Krayewska Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Ключові слова:

центрально подільські говірки, лексика народних ремесел, композити, структурно-семантична організація композитів, способи творення композитів

Анотація

Стаття присвячена вивченню структурно-семантичної організації композитів у центральноподільських говірках. Матеріалом дослідження слугували композити, що функціонують у складі лексики традиційних народних ремесел, зокрема деревообробки, ковальства, каменярства та плетіння. Встановлено, що найбільша кількість композитів представлена в лексиці деревообробних ремесел. Композити проаналізовані щодо кількості компонентів, які утворюють складне слово; характеру смислових відношень; типу зв’язку між компонентами. З’ясовано, що найпродуктивнішим способом творення композитів є основоскладання, а саме сполучення іменника та дієслова. Менш продуктивними в говірках виявилися словоскладання та контамінація. В основі композитів лежать різні види словосполучень – дієслівні, числівникові, займенникові словосполучення та субстантивні. Найширше в термінології народних ремесел Центрального Поділля представлені композити, між компонентами яких простежуються об’єктні відношення. Відповідно, їх складові мають значення – предметність + дія.

Посилання

Аркушин Г. Західнополіські деривати із суфіксом -ок- (а) / Г. Л. Аркушин // Мовознавство. – 2001. – № 4. – С. 40-46.

Аркушин Г. Л. Композитні іменники в західнополіських говірках / Г. Л. Аркушин // Мовознавство: Доп. та повідомл. IV Міжнар. Конгр. Україністів. – К.: 2002. – С. 124-129.

Дзендзелівський Й. О. Особливості словотвору українських говірок Нижнього Подністров’я / Й. О. Дзендзелівський // Діалектологічний бюлетень. – Випуск IV. – К., 1953. – С. 37-51.

Закревська Я. В. Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті / Я. В. Закревська. – К.: Наук. думка, 1976. – 163 с.

Клименко Н. Ф. Як народжується слово / Н. Ф. Клименко. – К.: Рад. школа, 1991. – 287 с.

Нимчук В. В. Словообразование именных частей речи в закарпатских верхнеборжавских говорах. – Автореф. дис… канд. филол. наук.: 10.02.01 / Нимчук Василий Васильевич; АН УССР, Институт украинского языка – К., 1962. – 18 с.

Сикорская З. С. Суффиксальное словообразование имен существительных в украинских говорах юго-восточного языкового пограничья (междуречье Айдара и Калитвы). – Автореф. дис… канд. филол. наук.: 10.02.02 / Сикорская Зинаида Степановна; АН УССР, Институт языкознания – К., 1972. – 28 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія