Модерні експерименти у структурі п’єси Б. Бойчука «Голод (1933)».

Автор(и)

  • M. M. Konovalova Маріупольський державний університет

Ключові слова:

п’єса, пролог, діалог, голодомор, християнська міфопоетика, контраст, драматизм, екзистенційна проблема

Анотація

Зберігаючи традиції материкової літератури, автор звертається до теми українського минулого. Екзистеційна проблема свободи людини як найвищої цінності позиціонується на тлі національної трагедії і виражається через конфлікт людини і системи. Тема абсурдності людського буття посилюється зовнішнім чинником голодом. У статті здійснюється аналіз п’єси з позицій модернізму, визначаються жанрові особливості твору, аспекти проблематики, роль діалога як домінантного фабульного компонента драматичного тексту. Увагу зосереджено на таких особливостях поетики, як образи-символи, контраст, драматизм внутрішньої дії, зміщення художнього простору, форми вираження авторської позиції. Акцентується увага на використанні драматургами діаспори релігійної міфопоетики. Розглядаються способи інтерпретації та трансформації міфопоетики розп’яття у структурі модерної п’єси. Визначається ідейне навантаження залучених у текст інтермедіальних зв’язків.

Посилання

Богдан Бойчук: Iсторія може стати елементом гордості, творчості й натхнення // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.fact.kiev.ua/articles/article_206/.

Бойчук Б. Невивчений український модернізм / Богдан Бойчук // Критика. – 2010. – № 1-2. – С. 34-35.

Бойчук Б. Голод (1933) // Антологія модерної української драми / Ред., упоряд. і авт. вступних статей Л. Залеська-Онишкевич. – Київ – Едмонтон – Торонто: Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 1998. – С. 401-432 .

Бондарева О. «Омріяна ієрофанія» української діаспори у драматургічних проекціях другої половини ХХ століття // Вісник Таврійської фундації: Літературно-науковий збірник. Випуск 2 / Олена Бондарева. – К. – Херсон: Просвіта, 2006. – С. 7-21.

Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / Оксана Забужко. – К.: Абрис, 1997. – 142 с.

Залеська-Онишкевич Л. Передмова // Близнята ще зустрінуться: Антологія драматургії української діяспори / Упор. та автор передм. Л. Залеська-Онишкевич. – Київ – Львів: Час, 1997. – С. 9-32.

Соловій Ю. Розмова з Богданом Бойчуком про національне, понаднаціональне і релігійне у драмі «Голод» у постановці «Нового театру» / Юрій Соловій // Сучасність. – 1969. – Ч. 10 (106). С. 81- 92.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія