Структура імені-образу в екзистенціальному тексті (на матеріалі роману «Місто» В. Підмогильного).

Автор(и)

  • M. V. Dotsenko

Ключові слова:

поетонім, ім’я-образ, екзистенціалізм, екзистенціальний модус, модернізм, контекст

Анотація

У статті здійснена спроба комплексного підходу до розгляду структури імені- образу через призму художньо-філософського напряму у романі В. Підмогильного «Місто». У ході дослідження простежено вплив філософії екзистенціалізму на український інтелектуальний роман. Виокремлено семантично наповнені мікроконтексти функціонування поетоніма, які співвідносяться з основними екзистенціальними модусами. Виявлено конотації, які найбільше інтенсифікуються, простежуються засоби їх вираження. Зафіксовано образно- семантичну структуру поетоніма, яка складається з таких наповнень: роздвоєності, самотності, боротьби, буття-у-собі, буття-у-світі, рефлексії, пошуку смислу життя, розгубленості індивіда, болю, символічної смерті, відчуження, відчаю, міфічної свободи, абсурдного світу, конфлікту раціонального і ірраціонального, совісті і відповідальності, метафізичного бунту, композиційної завершеності, іронії, скепсису, недовіри до світу, алюзії. Доведено вплив ідей екзистенціалізму на формування онімікону роману.

Посилання

Каликин В. М. Поэтика онима / В. М. Калинкин. – Донецк : Юго-Восток, 1999. – 408 с.

Калинкин В. М. Поэтика собственных имен в произведениях романтического направления: автореф. дис. … канд. филол. Наук / Валерий Михайлович Калинкин. – Донецк, 1987.

Куриленко І. А. Екзистенціальна модель українського інтелектуально роману 20-х років ХХ століття: автореф. дис. … канд. філол. наук / Ірина Анатоліївна Куриленко. – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразінаю – Харків, 2007. – 21 с.

Максимюк М. В. Онімний простір постмодерністського тексту (на матеріалі романів Василя Кожелянка): автореф. дис. … канд. філол. наук / Марта Василівна Максимюк. – Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2012.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі : Монографія / С. Павличко. 2-ге вид. – К.: Либідь, 1999. – 447 с. 6.

Підмогильний В. М. Місто. [Електронний ресурс] URL: http://www.ukrclassic.com.ua/katalog/p/pidmogilnij-valer-yan/446-valer-yan-pidmogilnij-misto.

Радченко Е. С. Один из первых соратников Ильича //»Вопросы истории КПСС». – Москва, 1964. – Вип. 7.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія