Стильова диференціація логічних прийменників сучасної української мови.

Автор(и)

  • A. M. Adamenko Херсонський державний університет

Ключові слова:

прийменник, логічні прийменники, причинові, цільові, допустові відношення та відношення відповідності, стильова диференціація

Анотація

У статті розглянуто особливості вживання логічних прийменників сучасної української мови на позначення причинових, цільових, допустових відношень та відношень відповідності, залежно від стильової диференціації.

Посилання

Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська. – К.: Пульсари, 2004. – 398 с.

Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови / І. Р. Вихованець. – К.: Наукова думка, 1980. – 285 с.

Всеволодова М. В. Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке / М. Всеволодова, Е. Владимирский. – М. : Русск. язык, 1982. – 264 с.

Балабан Г. Нові власне-прийменники та їхні функціональні еквіваленти порівняльної семантики / Г. Балабан // Українська мова. – 2007. - № 3. – С. 90-96.

Загнітко А. П. Словник українських прийменників. Сучасна українська мова / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк, Г. В. Ситар, І. А. Щукіна. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 416 с.

Іваненко З. І. Семантична структура прийменникових конструкцій / З. І. Іваненко // Мовознавство. – 1987. - № 3. – С. 13-22.

Колодяжний А. С. Прийменник [матеріали до лекції з курсу сучасної української літературної мови] / А. С. Колодяжний. – Харків: Видавництво Харківського університету, 1960. – 165 с.

Кучеренко І. К. Лексичне значення прийменника / І. К. Кучеренко // Мовознавство. – 1973. – № 3. – С. 12-23.

Кущ Н. Прийменникова еквівалентність в українській граматиці: структура, семантика, функції: Науково-методичні студії. / Н.В. Кущ – Словянськ: Видавництво «Друкарський двір», 2012. – 232 с.

Словник української мови: в 11 т. – К.: Наукова думка, 1970-1980. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.sum.in.ua/s/sum.

Українські прийменники: Синхронія і діахронія: пробний зошит / За ред. проф. А. П. Загнітка. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – 162 с.

Щукіна І. Прийменники причинової семантики: структура і функції / І. Щукіна // Українські прийменники. Синхронія і діахронія. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 82-129.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія