Інтелігенція як суб’єкт духовного виробництва: проблеми самосвідомості та місце в суспільному поділі праці.

Автор(и)

  • S. Stasenko

Ключові слова:

інтелігенція, мислення, самосвідомість, суспільний розподіл праці, ідеологія, раціональність

Анотація

У статті розглядаються проблеми самосвідомості інтелігенції, взяті в контексті визначення її місця у суспільному розподілі праці. Специфіка самосвідомості сучасної інтелігенції визначається переходом від класичного до некласичного типу раціональності. При цьому зберігається сутнісне ядро інтелігенції, до якого відноситься моральний вимір її діяльності, вписаний у контекст способу життя інтелігенції. Соціальні функції інтелігенції не слід зводити до функцій ідеологічної боротьби, більше того, критика ідеології є однією з умов об'єктивного пізнання. Специфічні завдання, що стоять перед інтелігенцією, визначають її особливе становище в суспільному розподілі праці, роблять зв'язку способу життя та розумової роботи основоположною характеристикою інтелігенції.

Посилання

Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В.Поповчич. – К.: АртЕк, 1998. – 728 с: іл.

Чичин Е.С. Интеллигенция как социально-философское понятие: к истории вопроса / Е.С. Чичин // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 11. – С. 56-60.

Пальшин А.А. Общественый смысл творчества интеллигенции / А.А. Пальшин // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2012. – № 1. – С. 174-177.

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики / [ИФ АН СССР; Издательство социально-политической литературы]; [Пер. с нем. под ред. Е.П. Ситковского]. – М.: Мысль, 1974. – 452 с.

Мамардашвили М.К. Эстетика мышления / М.К. Мамардашвили. – М.: Московская школа политических исследований, 2000. – 416 с.

Мамардашвили М. К. Формы и содержание мышления / М.К. Мамардашвили. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. – 288 с.

Фихте И.Г. Сочинения: работы 1792-1801 гг. / И.Г. Фихте. Пер. с нем. под ред. Гайденко П.П. – М.: Ладомир, 1995. – 654 с.

Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональности / М.К. Мамардашвили. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. – 288 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / пер. с нем. – Изд. 2-е. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. – Т. 23. Капитал: критика политической экономии. – 907 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філософія