Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1-2 (2014) Прізвиська, утворені морфологічним способом (на матеріалі антропонімії Донецької області). Анотація   PDF
O.V. Antonyuk
 
№ 1-2 (2014) Правова основа функціонування громадських організацій у Польщі. Анотація   PDF
Yu. V. Okunovska
 
Том 2, № 1-2 (2013) Правовий вимір раціональності та громадянське суспільство. Анотація   PDF
I.І. Bartahariyeva
 
№ 1-2 (2015) Правовий статус дворянства та почесних громадян Півдня України (XVIII – початок ХХ ст.). Анотація   PDF
A. V. Gedo, K. A. Parshina
 
№ 1-2 (2014) Прецедентні феномени як засіб фразеологічної вербалізації локативності. Анотація   PDF
L. V. Romanyuk
 
№ 1-2 (2014) Прийняття конституції Царства Польського 1815 року в оцінках сучасників. Анотація   PDF (Русский)
L.B. Lykhachova
 
Том 1, № 1-2 (2013) Про деякі закономірності розподілу компонентів розсіяного вокатива в епістолярному тексті. Анотація   PDF (Русский)
O.K. Kuvarova
 
№ 1-2 (2015) Про деякі проблеми взаємозв’язку постмодерністської та постнекласичної наук. Анотація   PDF
V. I. Dodonovа
 
№ 1-2 (2012) Про причини універбації в російській мові Анотація   PDF (Русский)
N.V. Dyachok
 
№ 1-2 (2015) Про унікальність і багатство кличного відмінка української мови (у порівнянні з вокативом інших мов). Анотація   PDF
Yu. L. Starovoit
 
№ 1-2 (2015) Про часовий вимір соціальних структур. Анотація   PDF
V. Fadieiev
 
№ 1-2 (2015) Проблема автор – герой у романі Віталія Бендера «Фронтові дороги». Анотація   PDF
V. A. Prosalova
 
№ 1-2 (2015) Проблема класифікації громадських організацій Польщі. Анотація   PDF
Yu. V. Okunovska
 
Том 2, № 1-2 (2013) Проблематизація суб’єкта у контексті співбуття іншого. Анотація   PDF
M.V. Kolinko, V.M. Skirtach
 
№ 1-2 (2014) Проблеми фразеологічної термінології: фразеологізація. Анотація   PDF
Zh. V. Krasnobayeva-Chyorna
 
№ 1-2 (2014) Пропозиційний аспект висловлення. Анотація   PDF
M.O. Vintoniv
 
№ 1-2 (2015) Психологічні умови розвитку позитивної «Я-концепції» особистості студента. Анотація   PDF
V. A. Barskaya
 
№ 1-2 (2015) Публіцистика Джонатана Свіфта. Філософська сатира і соціально-політичні погляди. Анотація   PDF
V. Biletskyi
 
Том 1, № 1-2 (2013) Радянський неймінг в комунікативно-функціональному аспекті. Анотація   PDF (Русский)
O.E. Sinyavskaya
 
№ 1-2 (2012) Реалізація словотвірних можливостей запозичених субстантивів в українській мові Анотація   PDF
N.V. Volkova
 
№ 1-2 (2012) (Ре)конструювання online-суб’єкта-мовця: політики спів- причетної включеності, або «ти лайкнув добровільно?» Анотація   PDF (Русский)
V.V. Larchenko
 
№ 1-2 (2014) Релігійна складова процесу раціоналізації соціальних відносин. Анотація   PDF
V. Dodonova
 
№ 1-2 (2012) Розвиток вчення про онтологічне співвідношення індивідуального і загального у філософії М. О. Бердяєва. Анотація   PDF (Русский)
T.O. Andrieva
 
№ 1-2 (2012) Розвиток змістовної образності імені Ганус у «Трагедии господина Морна» В. Набокова Анотація   PDF (Русский)
E.A. Kravchenko
 
№ 1-2 (2012) Розуміння любові в культурах християнства та гаудія-вайшнавізму. Анотація   PDF (Русский)
S.V. Kliman
 
176 - 200 з 275 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>