Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1-2 (2014) Концепція «Виклик-Відповідь» як основа цивілізаційної мобільності. Анотація   PDF
Yu. Brilo
 
№ 1-2 (2012) Концепція духовного виробництва Антоніо Грамши. Анотація   PDF (Русский)
N.P. Ragozin
 
№ 1-2 (2015) Кореферентність як мовне явище у вітчизняних студіях. Анотація   PDF
H. V. Osipchuk
 
№ 1-2 (2014) Корпусно-базований підхід до мережевого моделювання значення тексту. Анотація   PDF
T.V. Bobkova
 
№ 1-2 (2015) Критерії розмежування фразових і основних дієслів у сучасній англійській мові. Анотація   PDF
I. Ye. Zozulya
 
№ 1-2 (2012) Критика М. О. Бердяєвим євразійської концепції філософії історії Анотація   PDF (Русский)
R.A. Dodonov
 
№ 1-2 (2012) Лінгвістичні універсалії в концепції С. Д. Кацнельсона Анотація   PDF
О.V. Karat
 
Том 1, № 1-2 (2013) Лінгвістичний статус моделі перфекта з формою done у мезолекті карибського варіанта англійської мови. Анотація   PDF
O.V. Drozdov
 
№ 1-2 (2014) Лінгвокультурний аналіз концептуального простору щедрості в історії російської мови. Анотація   PDF (Русский)
G. S. Yarotska
 
№ 1-2 (2015) Лінгвокультурологічні аспекти мовної характеристики персонажів казок братів Грімм. Анотація   PDF
O. M. Tkachenko
 
№ 1-2 (2012) Лінгвокультурологічна інтерпретація колоратива красный (на матеріалі російської фразеології) Анотація   PDF (Русский)
I.A. Gerasimenko
 
№ 1-2 (2015) Літературно-критичний дискурс першого українського Ренесансу. Анотація   PDF
T. N. Grachova
 
№ 1-2 (2015) Лексико-семантичні групи термінологічних іменників- юкстапозитів із гіперо-гіпонімійними відношеннями. Анотація   PDF
L. A. Radomska
 
№ 1-2 (2015) Лексико-семантичні особливості заголовків сучасної літератури. Анотація   PDF
L. P. Yuldasheva
 
Том 1, № 1-2 (2013) Лексико-семантична група іменників зі значенням запаху у структурі відповідного лексико-семантичного поля (на матеріалі «Словаря русских народных говоров»). Анотація   PDF (Русский)
T.І. Rusenko
 
№ 1-2 (2012) Лексичні інновації-біблеїзми в карибському варіанті англійської мови Анотація   PDF (Русский)
A.V. Drozdov
 
Том 2, № 1-2 (2013) Логіка, інтуїція та осяяння: особливості взаємозв’язку у бізнесі. Анотація   PDF
A.А. Pryyatelchuk
 
№ 1-2 (2015) Логіка наукового пошуку в епістемології П. Фейєрабенда: соціокультурний контекст. Анотація   PDF
L. G. Komaha
 
№ 1-2 (2015) Лонгрид як мультимедійний формат промоції книги. Анотація   PDF
O. A. Nesterenko
 
№ 1-2 (2015) Міф про Одіссея: семантачна модель, варіативність рецепцій та інтерпретацій. Анотація   PDF
S.O. Stasenko
 
№ 1-2 (2015) Міфологема води в поезії С. Черкасенка. Анотація   PDF
M. M. Moshnoriz
 
№ 1-2 (2015) Матеріали особового походження родини Шевальових (кінець ХІХ – кінець ХХ ст.). Анотація   PDF
A.S. Kukhliev
 
№ 1-2 (2014) Мемуарна та військово-теоретична література як джерело з історії радянської партизанщини. Анотація   PDF
L. A. Kovalska
 
Том 1, № 1-2 (2013) Метафора як засіб створення каламбуру. Анотація   PDF (Русский)
G.O. Patlach
 
Том 1, № 1-2 (2013) Методолoгічні основи дослідження семантики дієслів, які виражають психоемоційний стан особи, в англійській, німецькій, іспанській та українській мовах. Анотація   PDF
N.A. Navrotskaya
 
101 - 125 з 275 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>