Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 1-2 (2013) Дівочий альбом як мовленнєвий жанр. Анотація   PDF (Русский)
N.V. Ermakova
 
№ 1-2 (2012) Діяльність медичного персоналу в радянських парти- занських загонах під час Великої Вітчизняної війни Анотація   PDF
A.O. Danilova
 
№ 1-2 (2015) Давньотюркська і давньоіранська лексика у топонімії Слобожанщини (етимологія деяких власних назв: Ворскла – Оскіл, Євсуг – Койсуг). Анотація   PDF
Ye. M. Tkachenko
 
№ 1-2 (2014) Два класичних підходи до інтерпретації справедливості: І. Кант та Дж. Бентам. Анотація   PDF
K. Gorbenco
 
Том 1, № 1-2 (2013) Дейктичність як категорія присвійності у сучасній російській мові. Анотація   PDF (Русский)
T.V. Shemeleva
 
№ 1-2 (2015) Дискурс про секуляризацію як відображення і конструювання процесу секуляризації. Анотація   PDF
V. S. Levytskyy
 
№ 1-2 (2015) Дитяча безпритульність та бездоглядність на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Аналіз періодичних видань. Анотація   PDF
Yu. R. Moskaleva
 
№ 1-2 (2012) До дискусії щодо специфіки мови Інтернету Анотація   PDF
N.V. Akimova
 
№ 1-2 (2014) До онтологічного статусу інформації. Анотація   PDF
R. Dodonov
 
№ 1-2 (2015) До питання дефініції концепту. Анотація   PDF
I. V. Garbera
 
№ 1-2 (2015) До питання про специфіку фраземної оцінки. Анотація   PDF
Zh. V. Krasnobaieva-Chorna
 
№ 1-2 (2015) До проблеми відчуження у новелі Ігоря Костецького «Ми з Недж». Анотація   PDF
O. E. Solovey
 
№ 1-2 (2012) До проблеми лінгвістичного розгляду типів синкретизму як явища поліфункціональної природи Анотація   PDF
T.O. Shundel
 
Том 1, № 1-2 (2013) Еволюція системи сучасної російської мови: основи методології. Анотація   PDF (Русский)
T.V. Tukova
 
№ 1-2 (2015) Егоцентрична ‘там’-семантика генітива в українській мові. Анотація   PDF
V. P. Pylypak
 
№ 1-2 (2015) Екзистенційна концепція людини і світу у драмі Юрія Косача «Кортез і безталанна». Анотація   PDF
M. A. Reutova
 
№ 1-2 (2015) Експлікація темпоральних семантико-синтаксичних відношень сполучними комплексами в сучасній українській літературній мові Анотація   PDF
O. V. Kovtun
 
№ 1-2 (2014) Експресиви в епістоляріях Т. Г. Шевченка: різнорівневі маркери і стилістичні особливості. Анотація   PDF
T.V. Goli-Oglu
 
№ 1-2 (2015) Екстремальність як об’єкт дослідження соціальної філософії: аналіз суміжних понять. Анотація   PDF
Ye. V. Leonova
 
№ 1-2 (2014) Енігматичні тексти з позиції культури мовлення. Анотація   PDF
T. A. Druzhina
 
№ 1-2 (2015) Енантіоморфізм в «Історії Русів». Анотація   PDF
O. S. Berdnik
 
№ 1-2 (2014) Жіночий іменник Донеччини поч. ХХ і ХХІ ст.: загальні тенденції та особливості. Анотація   PDF
T. Buga
 
Том 1, № 1-2 (2013) Зіставний аналіз російських, українських та англійських прізвищ відонімного походження. Анотація   PDF (Русский)
M.V. Yakovenko
 
Том 1, № 1-2 (2013) Займенник як опорне слово головної частини складнопідрядного речення. Анотація   PDF (Русский)
I.I. Menshikov
 
№ 1-2 (2014) Залізничний комплекс Донбасу в роки першої світової війни. Анотація   PDF (Русский)
I. A. Shandra
 
51 - 75 з 275 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>