Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1-2 (2015) Статистичні критерії аналізу синтаксичних фразеологізмів. Анотація   PDF
H. V. Sytar
 
№ 1-2 (2015) Статус і функційно-семантичні особливості імператива в граматичній системі української мови. Анотація   PDF
K. A. Bortun
 
№ 1-2 (2015) Статус прислівника в системі частин мови: основні підходи до аналізу (на матеріалі української і італійської мов). Анотація   PDF
A. V. Grachova
 
№ 1-2 (2015) Стильова диференціація логічних прийменників сучасної української мови. Анотація   PDF
A. M. Adamenko
 
№ 1-2 (2014) Стратегії й тактики сугестії в сучасному українському медійному дискурсі. Анотація   PDF
I.V. Sakharuk
 
№ 1-2 (2015) Структура і семантика словотвірних парадигм префіксальних дієслів. Анотація   PDF
L. V. Sehin
 
№ 1-2 (2015) Структура імені-образу в екзистенціальному тексті (на матеріалі роману «Місто» В. Підмогильного). Анотація   PDF
M. V. Dotsenko
 
№ 1-2 (2015) Структура конотативного макрокомпонента в семантиці дієслів. Анотація   PDF
A. S. Stadniy
 
Том 1, № 1-2 (2013) Структурний тип Adj + N атрибутивно-субстантивних моделей двохкомпонентних термінологічних словосполучень у термінології кібернетики в англійській мові у зіставлені з російською та українською Анотація   PDF (Русский)
E. Bragina
 
№ 1-2 (2014) Структурно-семантичні особливості адвербіальних фразеологізмів у новогрецькій мові. Анотація   PDF
Y.V. Zharikova
 
№ 1-2 (2012) Структурно-семантичні особливості афіксоїдних утворень Анотація   PDF
Y.Y. Klimova
 
№ 1-2 (2012) Структурно-семантичні особливості двоскладного іменного речення в науковому мовленні Анотація   PDF (Русский)
Li Van
 
№ 1-2 (2015) Структурно-семантична організація композитів у говірках Центрального Поділля. Анотація   PDF
H. P. Krayewska
 
Том 1, № 1-2 (2013) Сублімуючі інтенції в поезії В’ячеслава Іванова. Анотація   PDF (Русский)
O.A. Kravchenko
 
№ 1-2 (2012) Суб’єкти комунікації у структурі гіпертексту Анотація   PDF
A.S. Ryzhova
 
№ 1-2 (2014) Суб’єктна парадигма як основа сучасного підходу до освіти. Анотація   PDF
I. Yasna
 
№ 1-2 (2014) Суб’єктовимірність іманентизованого світу. Коперніканський переворот в Кьонігзберзі. Анотація   PDF
V. Levytskyi
 
Том 1, № 1-2 (2013) Сутність соціальності у теоріях Г. Тарда, Е. Дюркгейма та Ф. де Соссюра. Анотація   PDF (Русский)
O.P. Prosianyk
 
Том 1, № 1-2 (2013) Сучасні перспективи дослідження гендеру у просторі мас-медіа. Анотація   PDF
V.H. Lemesh
 
№ 1-2 (2014) Сучасна цивілізація в контексті комп’ютерної революції. Анотація   PDF (Русский)
А. Kamarali
 
№ 1-2 (2015) Сценарії Василя Стуса в ракурсі художності. Анотація   PDF
O. V. Punina
 
№ 1-2 (2015) Темпоральні прислівники із семантикою ‘пори року’ в середньополіських говірках. Анотація   PDF
H. I. Hrymashevych
 
Том 1, № 1-2 (2013) Тенденції у методології лінгвістичних досліджень. Анотація   PDF (Русский)
M.I. Koniushkevich
 
№ 1-2 (2012) Теоретико-методологічні принципи дослідження еволюції суспільної свідомості. Анотація   PDF
P.A. Kuda
 
№ 1-2 (2012) Титул і зміст Вісника Донецького національного університету. Анотація   PDF
© Донецький національний університет, 2012
 
226 - 250 з 275 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>