Том 1, № 1-2 (2013)

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет, 2013
PDF

Філологія

V.N. Abashyna
10-15
V.А. Androsov
16-22
O.V. Antonyuk
PDF
23-29
L.E. Bessonova, N.A. Segal
30-37
E. Bragina
38-44
S.G. Budanova
45-47
A.R. Gabidullina
48-52
S.P. Hirnyak
PDF
53-60
V.A. Glushchenko, V.N. Ovcharenko
61-67
A.S. Guseva
PDF
68-74
O.V. Drozdov
PDF
75-81
O.V. Yevtushenko
PDF
82-86
N.V. Ermakova
87-93
R.V. Zabashta
94-101
L.D. Kadyrova
102-106
T.V. Kalugina
107-112
T.E. Karlova
113-119
N.E. Kasyanenko
PDF
120-126
E.L. Kolesnichenko
127-134
M.I. Koniushkevich
135-143
E.A. Kravchenko
144-150
O.A. Kravchenko
151-157
O.K. Kuvarova
158-165
N.P. Kurmakaeva
166-173
V.H. Lemesh
PDF
174-180
A.A. Lysytsia
181-186
E.V. Malysheva
187-193
J.H. Melnyk
194-199
I.I. Menshikov
200-206
V.I. Mozgovoi
207-214
T.A. Moiseenko
215-220
N.A. Navrotskaya
PDF
221-226
O.V. Novoselova
227-232
G.O. Patlach
233-238
A.V. Petrov
239-246
A.V. Piskunov
PDF
247-252
O.P. Prosianyk
253-260
A.Ch. Ryzhkovich
261-267
A.A. Romanov, L.A. Romanova
268-275
T.І. Rusenko
276-282
T.V. Sivova
283-289
O.M. Sydorenko
290-295
O.E. Sinyavskaya
296-300
О.V. Syrova
301-305
N.E. Sitnikova
PDF
306-317
O.YE. Solovei
PDF
318-327
L.V. Sosnina
328-332
YE.M. Tkachenko
PDF
333-339
T.V. Tukova
340-347
E.V. Filatova, V.A. Filatov
348-355
T.V. Shemeleva
356-359
M.V. Yakovenko
360-364
N.O. Yaroshenko
365-374